Kursfakta och scheman

Här finns länk till kursfaktasidan samt schema för Fysikums kurser.
I listan visas de kurser på grund- och avancerad nivå som planeras att ges under nästa läsår, och även kurser som är aktuella men som inte planeras att ges under det läsåret. De kurser som ges under detta läsår hittas genom länken 'Visa KURSER FÖR DETTA LÄSÅR' nedan.

Fysikums kurser läsåret 2023-2024 (preliminärt)

Visa KURSER FÖR DETTA LÄSÅR
Välj ALFABETISK SORTERING
Välj UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION.

Observera att inte alla kurser inom programmen ges varje läsår. Ett mindre antal kurser alternerar med varandra, så att en viss kurs ges vartannat år. Mer information finns under "Alternerande kurser".

Teckenförklaring:

* Inget schema kan hittas för aktuellt läsår. Mer information finns under "Om schemat saknas".
MSF Inget schema kan hittas för aktuellt läsår. Kursen ges av vår avdelning för Medicinsk strålningsfysik. Scheman för kurser som ges av MSF är endast delvis integrerade med Fysikums schemasystem. För information om scheman för MSF-kurser hänvisas till ansvarig för den aktuella kursen.

 

Error when getting records from database: 1146: Table 'kursfakta.lasar_2324' doesn't exist
Inget översiktsschema funnet för aktuellt läsår.

Kursnamn

Schema