Kursfakta och scheman

Här finns länk till kursfaktasidan samt schema för Fysikums kurser.
I listan visas de aktuella kurserna på grund- och avancerad nivå, även kurser som inte ges under detta läsår. När information om nästa läsår blir tillgänglig kan den hittas genom länken 'Visa KURSER FÖR KOMMANDE LÄSÅR - preliminärt' nedan.

Fysikums kurser läsåret 2022-2023

Visa KURSER FÖR KOMMANDE LÄSÅR - preliminärt
Välj ALFABETISK SORTERING
Välj UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION.

Observera att inte alla kurser inom programmen ges varje läsår. Ett mindre antal kurser alternerar med varandra, så att en viss kurs ges vartannat år. Mer information finns under "Alternerande kurser".

Teckenförklaring:

* Inget schema kan hittas för aktuellt läsår. Mer information finns under "Om schemat saknas".
MSF Inget schema kan hittas för aktuellt läsår. Kursen ges av vår avdelning för Medicinsk strålningsfysik. Scheman för kurser som ges av MSF är endast delvis integrerade med Fysikums schemasystem. För information om scheman för MSF-kurser hänvisas till ansvarig för den aktuella kursen.

 

Kursnamn

Schema

Numeriska metoder för fysiker II, BE7001, 7,5 hp*
Programmering och datalogi för fysiker, DA7011, 7,5 hp*
God och dålig vetenskap, FK1005, 7,5 hp*
Relativitetsteori, orienteringskurs, FK1018, 7,5 hp*
Astrobiologi och molekyler i rymden, orienteringskurs, FK1020, 7,5 hp*
Tankeexperiment i fysiken, FK1021, 7,5 hp*
Kvantfysikens principer, FK2003, 7,5 hp html ics pdf
Elektronikens grunder, FK2009, 7,5 hp*
Naturkunskap för gymnasielärare - fysik, FK2010, 15 hp html ics pdf
Biostatistik för fysiker, FK3008, 7,5 hpMSF
Klassisk fysik, FK3014, 30 hp
         - Mekanik I html ics pdf
         - Termodynamik html ics pdf
         - Mekanik II html ics pdf
         - Elektromagnetism html ics pdf
         - Vågrörelselära och Optik html ics pdf
Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi, FK3015, 6 hpMSF
Digital Systemkonstruktion I, FK4003, 7,5 hp html ics pdf
Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv - Moment 1: Miljöfysik, FK4024, 7,5 hp html ics pdf
Fysik med digitala verktyg, FK4025, 7,5 hp html ics pdf
Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker, FK4026, 15 hp html ics pdf
Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat, FK4027, 15 hp*
Introduktion till fysikforskning, FK4028, 7,5 hp*
Kvantfenomen och strålningsfysik , FK5015, 7,5 hp html ics pdf
Elektromagnetism och vågor, FK5019, 7,5 hp html ics pdf
Kvantmekanik, FK5020, 7,5 hp html ics pdf
Experimentell fysik, FK5021, 7,5 hp html ics pdf
Experimentell fysik för lärare, FK5022, 7,5 hp*
Atom- och molekylfysik, FK5023, 7,5 hp html ics pdf
Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi, FK5024, 7,5 hp html ics pdf
Statistisk mekanik och kondenserad materia, FK5025, 7,5 hp html ics pdf
Projekt inom experimentell modern fysik, FK5026, 7,5 hp html ics pdf
Avancerad kvantmekanik, FK5027, 7,5 hp html ics pdf
Strålkällor med medicinska tillämpningar, FK5028, 7,5 hpMSF
Joniserande strålnings växelverkan med materia, FK5029, 9 hpMSF
Strålningsdetektorer och mätmetoder, FK5030, 7,5 hpMSF
Strålnings­dosimetri, FK5031, 7,5 hpMSF
Forskningspraktik i fysik, FK5032, 7,5 hp*
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete, FK6003, 15 hpMSF
Statistisk fysik II, FK7016, 7,5 hp*
Elektrodynamik, FK7045, 7,5 hp html ics pdf
Optik och Laserfysik, FK7046, 7,5 hp html ics pdf
Kvantoptik, FK7047, 7,5 hp html ics pdf
Fysikens matematiska metoder, FK7048, 7,5 hp html ics pdf
Analytisk mekanik, FK7049, 7,5 hp html ics pdf
Kosmologi och astropartikelfysik, FK7050, 7,5 hp html ics pdf
Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer, FK7052, 7,5 hp html ics pdf
Nanoteknologi, FK7054, 7,5 hp html ics pdf
Detektorfysik, FK7056, 7,5 hp html ics pdf
Statistisk fysik, FK7058, 7,5 hp html ics pdf
Kvantkemi, FK7059, 15 hp html ics pdf
Kondenserade materiens fysik, FK7060, 7,5 hp html ics pdf
Fysikens statistiska metoder, FK7061, 7,5 hp html ics pdf
Elementarpartikelfysik, FK7062, 7,5 hp html ics pdf
Fysikalisk mätteknik, FK7063, 7,5 hp html ics pdf
Bild- och systemanalys, FK7064, 9 hpMSF
Grundläggande strålningsbiologi, FK7065, 9 hpMSF
Molekylfysik, FK7066, 7,5 hp html ics pdf
Modern röntgenforskning: teori och tillämpningar, FK7067, 7,5 hp html ics pdf
Maskininlärning för fysiker och astronomer, FK7068, 7,5 hp html ics pdf
Kvantfältteori för kondenserad materia, FK8018, 7,5 hp html ics pdf
Allmän relativitetsteori, FK8025, 7,5 hp html ics pdf
Praktik i fysik, FK8026, 7,5 hp*
Kvantfältteori, FK8027, 15 hp html ics pdf
Simuleringsmetoder i statistisk fysik, FK8028, 7,5 hp html ics pdf
Beräkningsfysik, FK8029, 15 hp html ics pdf
Strålskyddslära med omgivningsradiologi, FK8030, 7,5 hpMSF
Diagnostisk radiologisk fysik, FK8031, 10,5 hpMSF
Magnetresonans­tomografi MRT, FK8032, 10 hpMSF
Strålterapeutisk fysik och biologi, FK8035, 22,5 hpMSF
Klinisk strålterapifysik, FK8036, 7,5 hpMSF
Nuklearmedicinsk fysik, FK8037, 11,0 hpMSF
Sjukhusfysikerns yrkesroll, FK8038, 3 hpMSF
Praktik i fysik, FK8039, 15 hp*
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete, FK9006, 30 hpMSF
Matematik för naturvetenskaper I, MM2002, 15 hp*
Matematik för naturvetenskaper II, MM4001, 15 hp*
Matematik II - Analys, del A, MM5010, 7,5 hp*
Matematik II - Analys, del B, MM5011, 7,5 hp*
Matematik II - Linjär algebra, MM5012, 7,5 hp*
Strömningsmekanik, MO5001, 7,5 hp*