Tentamensschema för Fysikum

Kurser avslutas i regel med en skriftlig tentamen. Nedan återfinns schema för innevarande läsårs tentamina, inklusive omtentamina.

För alla tentamen måste du anmäla dig via webbformuläret.

   


SKRIVSCHEMA 2021-22
TID LOKAL KATEGORI KURS DELKURS/MOMENT OMTENTAMEN
v 36, 2021          
Fr10/9AnnanMSFFK8037, Nuklearmedicinsk fysik  *
v 39, 2021          
Ti28/908:00-13:00FA32Kand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik    
On29/910:00-15:00AnnanMSFFK8032, Magnetresonans­tomografi MRT  *
v 40, 2021          
On6/1009:00-14:00FP22MSFFK7064, Bild- och systemanalys   
v 41, 2021          
Fr15/1009:00-12:00FP21MSFFK5028, Strålkällor med medicinska tillämpningar   
v 42, 2021          
Ti19/1008:00-13:00FB42ÖvrigFK4025, Fysik med digitala verktyg   
  08:00-13:00FB42Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerProgrammering för fysiker  
Fr22/1008:00-13:00FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I  
v 43, 2021          
25/1008:00-13:00FA32Kand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi   
Ti26/10AnnanMasterFK7056, Detektorfysik   
On27/1008:00-13:00FA32MasterFK7057, Atomfysik   
To28/1008:00-13:00FA32ÖvrigFK2010, Naturkunskap för gymnasielärare - fysik   
  08:00-13:00FA32Kand3FK5023, Atom- och molekylfysik   
Fr29/1008:00-13:00FA32MasterFK7048, Fysikens matematiska metoder   
  10:00-15:00FP21MSFFK5028, Strålkällor med medicinska tillämpningar   
v 45, 2021          
Fr12/1110:00-15:00MSFBMSFFK7065, Grundläggande strålningsbiologi   
v 47, 2021          
Ti23/1108:00-13:00FB42Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker  
v 48, 2021          
To2/1208:00-13:00FA32Kand3FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia   
Fr3/1209:00-14:00CCKMSFFK8035, Strålterapeutisk fysik och biologi   
v 49, 2021          
Fr10/1210:00-15:00FA32MSFFK5029, Joniserande strålnings växelverkan med materia   
v 50, 2021          
On15/1217:00-22:00FR4ÖvrigFK1018, Relativitetsteori, orienteringskurs   
Fr17/1208:00-13:00FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikTermodynamik  
  10:00-15:00CCKMSFFK8030, Strålskyddslära med omgivningsradiologi   
v 01, 2022          
Ti4/108:00-13:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I *
  08:00-13:00FA32Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerProgrammering för fysiker *
  08:00-13:00FA32ÖvrigFK4025, Fysik med digitala verktyg  *
  08:00-13:00FA32Kand3FK5023, Atom- och molekylfysik  *
  08:00-13:00FA32MasterFK7057, Atomfysik  *
  08:00-13:00FA32MasterFK8025, Allmän relativitetsteori  *
  08:00-13:00FA32Kand2FK5019, Elektromagnetism och vågor  *
On5/108:00-13:00FP22Kand2FK5020, Kvantmekanik  *
  08:00-13:00FA32ÖvrigFK2010, Naturkunskap för gymnasielärare - fysik  *
  08:00-13:00FA32Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker *
  08:00-13:00FA32Kand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik   *
  08:00-13:00FA32MasterFK7054, Nanoteknologi  *
  08:00-13:00FA32MasterFK7067, Modern röntgenforskning: teori och tillämpningar  *
Fr7/108:00-13:00FA32Kand1FK3014, Klassisk fysikVågrörelselära och optik *
  12:00-17:00AnnanKand2FK5021, Experimentell fysik  *
  08:00-13:00FA32Kand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi  *
  08:00-13:00FA32MasterFK7048, Fysikens matematiska metoder  *
  08:00-13:00FA32MasterFK7056, Detektorfysik  *
  08:00-13:00FA32MasterFK7063, Fysikalisk mätteknik  *
  08:00-13:00FA32MSFFK7064, Bild- och systemanalys  *
v 02, 2022          
10/117:00-22:00AnnanÖvrigFK1005, God och dålig vetenskap  *
Ti11/108:00-13:00FA32MasterFK7050, Kosmologi och astropartikelfysik   
  08:00-13:00FA32ÖvrigFK2009, Elektronikens grunder   
On12/117:00-22:00FA32ÖvrigFK1018, Relativitetsteori, orienteringskurs  *
To13/108:00-13:00FB42MasterFK7059, Kvantkemi   
  08:00-13:00FB42MasterFK7068, Maskininlärning för fysiker och astronomer   
Fr14/108:00-13:00FB52Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerNumeriska metoder inom fysiken  
  08:00-13:00FP21MSFFK5030, Strålningsdetektorer och mätmetoder   
15/110:00-15:00FA31MasterFK7051, Kärnfysik   
v 07, 2022          
Ti15/2AnnanÖvrigFK1020, Astrobiologi, orienteringskurs    
To17/208:00-13:00FB53ÖvrigFK4024, Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv - Moment 1: Miljöfysik   
Fr18/208:00-13:00FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik II  
  09:00-14:00CCKMSFFK5031, Strålnings­dosimetri   
v 08, 2022          
Ti22/208:00-13:00FP22MSFFK5030, Strålningsdetektorer och mätmetoder  *
v 11, 2022          
14/308:00-13:00FA32MasterFK8027, Kvantfältteori   
  08:00-13:00FA32Kand2FK5019, Elektromagnetism och vågor   
  08:00-13:00FA32ÖvrigFK4027, Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimatModern fysik  
Ti15/308:00-13:00FA32MasterFK7060, Kondenserade materiens fysik   
  08:00-13:00FA32MasterFK7062, Elementarpartikelfysik   
On16/308:00-13:00FA32MasterFK7058, Statistisk fysik   
  08:00-13:00FA32Kand3FK5027, Avancerad kvantmekanik   
  17:00-22:00FR4ÖvrigFK2003, Kvantfysikens principer   
  08:00-13:00FA32ÖvrigFK4027, Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimatAstronomi och kosmologi  
To17/308:00-13:00FA32MasterFK7061, Fysikens statistiska metoder   
  08:00-13:00FA32MasterFK8028, Simuleringsmetoder i statistisk fysik   
Fr18/308:00-13:00FA32MasterFK7049, Analytisk mekanik   
  09:00-13:00CCKMSFFK3015, Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi   
  09:00-13:00CCKMSFFK3016, Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi för internationella studenter   
  08:00-13:00FA32ÖvrigFK4027, Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimatKlimat och väder  
v 13, 2022          
Ti29/310:00-15:00XXMSFFK8032, Magnetresonans­tomografi MRT   
v 16, 2022          
Fr22/408:00-13:00FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikElektromagnetism  
v 18, 2022          
2/509:00-15:00XXMSFFK8037, Nuklearmedicinsk fysik   
v 22, 2022          
30/508:00-13:00FA32Kand2FK5021, Experimentell fysik   
  08:00-13:00FA32MasterFK7063, Fysikalisk mätteknik   
Ti31/508:00-13:00FA32ÖvrigMO5001, Strömningsmekanik   
On1/608:00-13:00FA32MasterFK7053, Supraledning   
To2/608:00-13:00FA32Kand2FK5020, Kvantmekanik   
  08:00-13:00FA32MasterFK7055, Acceleratorfysik   
Fr3/608:00-13:00FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikVågrörelselära och optik  
  10:00-15:00MSFBMSFFK8038, Sjukhusfysikerns yrkesroll   
v 23, 2022          
Ti7/610:00-15:00MSFMSFFK5029, Joniserande strålnings växelverkan med materia  *
Fr10/609:00-14:00MSFMSFFK5031, Strålnings­dosimetri  *
11/6 08:00-13:00FP22Kand2FK2003vt, Kvantfysikens principer, vårtermin  *
  08:00-13:00FP22MSFFK7064, Bild- och systemanalys  *
  08:00-13:00FP22ÖvrigFK2003, Kvantfysikens principer  *
v 24, 2022          
13/610:00-15:00MSFMSFFK5028, Strålkällor med medicinska tillämpningar  *
  10:00-15:00MSFMSFFK8035, Strålterapeutisk fysik och biologi  *
  08:00-13:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik II *
  08:00-13:00FP22MasterFK7050, Kosmologi och astropartikelfysik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7060, Kondenserade materiens fysik  *
  08:00-13:00FP22ÖvrigFK2009, Elektronikens grunder  *
  08:00-13:00FP22MasterFK8028, Simuleringsmetoder i statistisk fysik  *
Ti14/608:00-13:00FP22ÖvrigFK1018, Relativitetsteori, orienteringskurs  *
  09:00-13:00MSFMSFFK3015, Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi  *
  09:00-13:00MSFMSFFK3016, Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi för internationella studenter  *
  09:00-14:00MSFMSFFK7065, Grundläggande strålningsbiologi  *
  09:00-14:00MSFMSFFK8032, Magnetresonans­tomografi MRT  *
  08:00-13:00FP22Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerNumeriska metoder inom fysiken *
  08:00-13:00FP22Kand3FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7049, Analytisk mekanik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7058, Statistisk fysik  *
On15/608:00-13:00FP22ÖvrigFK4027, Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimatKlimat och väder *
  08:00-13:00FP22MasterFK7059, Kvantkemi  *
  08:00-13:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikTermodynamik *
  08:00-13:00FP22MasterFK7051, Kärnfysik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK8027, Kvantfältteori  *
To16/608:00-13:00FP22Kand2FK5019, Elektromagnetism och vågor  *
  08:00-13:00FP22Kand3FK5027, Avancerad kvantmekanik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7061, Fysikens statistiska metoder  *
Fr17/609:00-14:00XXMSFFK8037, Nuklearmedicinsk fysik  *
  08:00-13:00FB42ÖvrigFK4027, Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimatAstronomi och kosmologi *
  08:00-13:00FB42Kand1FK3014, Klassisk fysikElektromagnetism *
  08:00-13:00FB42ÖvrigFK4024, Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv - Moment 1: Miljöfysik  *
  08:00-13:00FB42MasterFK7068, Maskininlärning för fysiker och astronomer  *
v 33, 2022          
20/8AnnanÖvrigFK1020, Astrobiologi, orienteringskurs   *
  08:00-13:00FP22ÖvrigFK2003, Kvantfysikens principer  *
v 34, 2022          
22/809:00-13:00MSFMSFFK3015, Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi  *
  09:00-13:00MSFMSFFK3016, Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi för internationella studenter  *
  09:00-14:00MSFMSFFK7065, Grundläggande strålningsbiologi  *
  08:00-13:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I *
  08:00-13:00FP22Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerProgrammering för fysiker *
  08:00-13:00FP22Kand3FK5023, Atom- och molekylfysik  *
  08:00-13:00FP22ÖvrigFK2010, Naturkunskap för gymnasielärare - fysik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7056, Detektorfysik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7061, Fysikens statistiska metoder  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7053, Supraledning  *
Ti23/810:00-15:00MSFMSFFK5028, Strålkällor med medicinska tillämpningar  *
  10:00-15:00MSFMSFFK8035, Strålterapeutisk fysik och biologi  *
  08:00-13:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikTermodynamik *
  08:00-13:00FP22Kand2FK5019, Elektromagnetism och vågor  *
  08:00-13:00FP22Kand2FK5021, Experimentell fysik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7059, Kvantkemi  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7060, Kondenserade materiens fysik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK8028, Simuleringsmetoder i statistisk fysik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7051, Kärnfysik  *
  08:00-13:00FP22ÖvrigFK2009, Elektronikens grunder  *
On24/810:00-15:00MSFMSFFK5029, Joniserande strålnings växelverkan med materia  *
  AnnanÖvrigFK1005, God och dålig vetenskap  *
  08:00-13:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik II *
  08:00-13:00FP22Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker *
  08:00-13:00FP22Kand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi  *
  08:00-13:00FP22ÖvrigFK4025, Fysik med digitala verktyg  *
  08:00-13:00FP22Kand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik   *
  08:00-13:00FP22MasterFK7063, Fysikalisk mätteknik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7048, Fysikens matematiska metoder  *
To25/808:00-13:00FP22Kand2FK5033, Kvantmekanik, distans   
  08:00-13:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikElektromagnetism *
  08:00-13:00FP22Kand2FK5020, Kvantmekanik  *
  08:00-13:00FP22Kand3FK5027, Avancerad kvantmekanik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK8027, Kvantfältteori  *
  08:00-13:00FP22ÖvrigFK4024, Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv - Moment 1: Miljöfysik  *
  08:00-13:00FP22ÖvrigMO5001, Strömningsmekanik  *
Fr26/808:00-13:00FP22MasterFK7058, Statistisk fysik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7068, Maskininlärning för fysiker och astronomer  *
  09:00-14:00MSFMSFFK5031, Strålnings­dosimetri  *
  09:00-14:00XXMSFFK8037, Nuklearmedicinsk fysik  *
  08:00-13:00FP22MSFFK5030, Strålningsdetektorer och mätmetoder  *
  08:00-13:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikVågrörelselära och optik *
  08:00-13:00FP22Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerNumeriska metoder inom fysiken *
  08:00-13:00FP22Kand3FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7050, Kosmologi och astropartikelfysik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7049, Analytisk mekanik  *

 

A2Hörsal 2 i hus A, södra husen, Frescati
AlbaNTenta i Alba Nova
AnnanAnnan examinationsform. Kontakta kursansvarig lärare.
BrunnBrunnsvikssalen plan 5 mellan hus A och B, södra husen, Frescati
CCKCancer Centrum Karolinska
FA31Lektionssal FA31, plan 3 AlbaNova
FA32Lektionssal FA32, plan 3 AlbaNova
FB41Lektionssal FB41, plan 4 AlbaNova
FB42Lektionssal FB42, plan 4 AlbaNova
FB51FB51, Lektionssal AlbaNova
FB52Lektionssal FB52, plan 5 AlbaNova
FB53Lektionssal FB53, plan 5 AlbaNova
FB54Lektionssal FB54, plan 5 AlbaNova
FC61Sal FC61, AlbaNova plan 6 Astronomi
FD5FD5: The Svedberg-salen, plan 5 AlbaNova
FP21Lektionssal FP21, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
FP22Lektionssal FP22, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
FP41Lektionssal FP41, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
FR4FR4: Oskar Klein-auditoriet, plan 4 AlbaNova
HemHemtentamen
JonKJonkammaren, KS Solna, Hus Z5, plan U1
LaduLaduvikssalen plan 6 ovanför Universitetsbiblioteket, Frescati
MSFTenta i MSF
MSFBMSF Biblioteket, KS Solna, Hus P9, plan 2
SieSievertrummet
TFTargetForum, KS Solna, Hus P8, plan 0
UgglUgglevikssalen plan 5 vid hus E, södra husen, Frescati
VartVärtasalen plan 6 ovanför Universitetbiblioteket, Frescati
XXLokal ännu ej bestämd