Tentamensschema för Fysikum

Kurser avslutas i regel med en skriftlig tentamen. Nedan återfinns schema för innevarande läsårs tentamina, inklusive omtentamina.

För alla tentamen måste du anmäla dig via webbformuläret.

   


SKRIVSCHEMA 2021-22
TID LOKAL KATEGORI KURS DELKURS/MOMENT OMTENTAMEN
To12/809:00-13:00AnnanÖvrigFK1005, God och dålig vetenskap   
v 33, 2021          
21/809:00-14:00FP22ÖvrigFK2003, Kvantfysikens principer  *
v 34, 2021          
23/813:00-18:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I *
  09:00-15:00AnnanKand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerProgrammering för fysiker *
  09:30-14:30AnnanKand3FK5023, Atom- och molekylfysik  *
  AnnanMasterFK7056, Detektorfysik  *
  AnnanMasterFK7066, Molekylfysik  *
  AnnanMasterFK7061, Fysikens statistiska metoder  *
  09:30-14:30AnnanMasterFK7054, Nanoteknologi  *
  09:30-14:30AnnanMSFFK5028, Strålkällor med medicinska tillämpningar  *
  09:30-14:30AnnanMSFFK5031, Strålnings­dosimetri  *
Ti24/808:00-13:00FP41Kand1FK3014, Klassisk fysikTermodynamik *
  08:00-13:00FP41Kand2FK5019, Elektromagnetism och vågor  *
  09:30-14:00AnnanKand2FK5021, Experimentell fysik  *
  AnnanMasterFK7045, Elektrodynamik  *
  AnnanMasterFK7060, Kondenserade materiens fysik  *
  09:00-15:30AnnanMasterFK8028, Simuleringsmetoder i statistisk fysik  *
  AnnanMasterFK7067, Modern röntgenforskning: teori och tillämpningar  *
  09:30-14:30AnnanMSFFK8035, Strålterapeutisk fysik och biologi  *
  09:30-14:30AnnanMSFFK5029, Joniserande strålnings växelverkan med materia  *
On25/808:00-13:00FB51Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik II *
  09:00-15:00AnnanKand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker *
  AnnanKand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi  *
  09:30-14:30AnnanMasterFK7048, Fysikens matematiska metoder  *
  09:00-14:00AnnanMasterFK7063, Fysikalisk mätteknik  *
  AnnanKand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik   *
  AnnanÖvrigMO5001, Strömningsmekanik  *
To26/809:00-15:00AnnanKand1FK3014, Klassisk fysikElektromagnetism *
  08:00-13:00FB42Kand2FK5020, Kvantmekanik  *
  AnnanKand3FK5027, Avancerad kvantmekanik  *
  09:00-14:00AnnanMasterFK7050, Kosmologi och astropartikelfysik  *
  AnnanMasterFK8027, Kvantfältteori  *
  09:00-15:00AnnanMasterFK7049, Analytisk mekanik  *
  AnnanÖvrigFK4024, Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv - Moment 1: Miljöfysik  *
  08:00-13:00FB42MSFFK5030, Strålningsdetektorer och mätmetoder  *
Fr27/8AnnanKand1FK3014, Klassisk fysikVågrörelselära och optik *
  09:00-15:00AnnanKand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerNumeriska metoder inom fysiken *
  09:00-14:00AnnanKand3FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia  *
  AnnanMasterFK8025, Allmän relativitetsteori  *
  09:00-14:00AnnanMasterFK7058, Statistisk fysik  *
  AnnanMasterFK7068, Maskininlärning för fysiker och astronomer  *
  AnnanMasterFK7062, Elementarpartikelfysik  *
  09:00-12:00AnnanMSFFK3015, Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi  *
  09:00-12:00AnnanMSFFK3016, Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi för internationella studenter  *
  09:30-14:30AnnanMSFFK7064, Bild- och systemanalys  *
28/809:00-14:00AnnanÖvrigFK2010, Naturkunskap för gymnasielärare - fysik   
v 36, 2021          
Fr10/9AnnanMSFFK8037, Nuklearmedicinsk fysik  *
v 39, 2021          
Ti28/908:00-13:00FA32Kand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik    
On29/910:00-15:00AnnanMSFFK8032, Magnetresonans­tomografi MRT  *
v 40, 2021          
On6/1009:00-14:00FP22MSFFK7064, Bild- och systemanalys   
v 41, 2021          
Fr15/1009:00-12:00FP21MSFFK5028, Strålkällor med medicinska tillämpningar   
v 42, 2021          
Ti19/1008:00-13:00FB42ÖvrigFK4025, Fysik med digitala verktyg   
  08:00-13:00FB42Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerProgrammering för fysiker  
Fr22/1008:00-13:00FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I  
v 43, 2021          
25/1008:00-13:00FA32Kand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi   
Ti26/10AnnanMasterFK7056, Detektorfysik   
On27/1008:00-13:00FA32MasterFK7057, Atomfysik   
To28/1008:00-13:00FA32ÖvrigFK2010, Naturkunskap för gymnasielärare - fysik   
  08:00-13:00FA32Kand3FK5023, Atom- och molekylfysik   
Fr29/1008:00-13:00FA32MasterFK7048, Fysikens matematiska metoder   
  10:00-15:00FP21MSFFK5028, Strålkällor med medicinska tillämpningar   
v 45, 2021          
Fr12/1110:00-15:00MSFBMSFFK7065, Grundläggande strålningsbiologi   
v 47, 2021          
Ti23/1108:00-13:00FB42Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker  
v 48, 2021          
Fr3/1209:00-14:00CCKMSFFK8035, Strålterapeutisk fysik och biologi   
v 49, 2021          
Fr10/1210:00-15:00FA32MSFFK5029, Joniserande strålnings växelverkan med materia   
v 50, 2021          
On15/1217:00-22:00FR4ÖvrigFK1018, Relativitetsteori, orienteringskurs   
Fr17/1208:00-13:00FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikTermodynamik  
v 01, 2022          
Ti4/108:00-13:00FA32Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I *
  08:00-13:00FA32Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerProgrammering för fysiker *
  08:00-13:00FA32ÖvrigFK4025, Fysik med digitala verktyg  *
  08:00-13:00FA32Kand3FK5023, Atom- och molekylfysik  *
  08:00-13:00FA32MasterFK7057, Atomfysik  *
  08:00-13:00FA32MasterFK8023, Avancerad allmän relativitetsteori  *
  08:00-13:00FA32Kand2FK5019, Elektromagnetism och vågor  *
On5/108:00-13:00FA32Kand2FK5020, Kvantmekanik  *
  08:00-13:00FA32ÖvrigFK2010, Naturkunskap för gymnasielärare - fysik  *
  08:00-13:00FA32Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker *
  08:00-13:00FA32Kand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik   *
  08:00-13:00FA32MasterFK7054, Nanoteknologi  *
  08:00-13:00FA32MasterFK7067, Modern röntgenforskning: teori och tillämpningar  *
Fr7/108:00-13:00FA32Kand1FK3014, Klassisk fysikVågrörelselära och optik *
  08:00-13:00FA32Kand2FK5021, Experimentell fysik  *
  08:00-13:00FA32Kand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi  *
  08:00-13:00FA32MasterFK7048, Fysikens matematiska metoder  *
  08:00-13:00FA32MasterFK7056, Detektorfysik  *
  08:00-13:00FA32MasterFK7063, Fysikalisk mätteknik  *
v 02, 2022          
Ti11/108:00-13:00FA32MasterFK7050, Kosmologi och astropartikelfysik   
On12/117:00-22:00FA32ÖvrigFK1018, Relativitetsteori, orienteringskurs  *
To13/108:00-13:00FA32MasterFK7051, Kärnfysik   
  08:00-13:00FA32MasterFK7068, Maskininlärning för fysiker och astronomer   
Fr14/108:00-13:00FA32Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerNumeriska metoder inom fysiken  
  08:00-13:00FA32MasterFK7059, Kvantkemi   

 

A2Hörsal 2 i hus A, södra husen, Frescati
AnnanAnnan examinationsform. Kontakta kursansvarig lärare.
BrunnBrunnsvikssalen plan 5 mellan hus A och B, södra husen, Frescati
CCKCancer Centrum Karolinska
FA31Lektionssal FA31, plan 3 AlbaNova
FA32Lektionssal FA32, plan 3 AlbaNova
FB41Lektionssal FB41, plan 4 AlbaNova
FB42Lektionssal FB42, plan 4 AlbaNova
FB51FB51, Lektionssal AlbaNova
FB52Lektionssal FB52, plan 5 AlbaNova
FB54Lektionssal FB54, plan 5 AlbaNova
FC61Sal FC61, AlbaNova plan 6 Astronomi
FD5FD5: The Svedberg-salen, plan 5 AlbaNova
FP21Lektionssal FP21, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
FP22Lektionssal FP22, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
FP41Lektionssal FP41, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
FR4FR4: Oskar Klein-auditoriet, plan 4 AlbaNova
HemHemtentamen
JonKJonkammaren, KS Solna, Hus Z5, plan U1
LaduLaduvikssalen plan 6 ovanför Universitetsbiblioteket, Frescati
MSFBMSF Biblioteket, KS Solna, Hus P9, plan 2
SieSievertrummet
TFTargetForum, KS Solna, Hus P8, plan 0
UgglUgglevikssalen plan 5 vid hus E, södra husen, Frescati
VartVärtasalen plan 6 ovanför Universitetbiblioteket, Frescati
XXLokal ännu ej bestämd