Tentamensschema för Fysikum

Kurser avslutas i regel med en skriftlig tentamen. Nedan återfinns schema för innevarande läsårs tentamina, inklusive omtentamina.

Vid ordinarie tentamenstillfälle behöver du inte anmäla dig för tentamen om du är registrerad på kursen.
Vid omtentamenstillfällen (och vid ordinarie tillfälle för en kurs där du inte är registrerad) måste du anmäla dig via webbformuläret.

   


SKRIVSCHEMA 2020-21
TID LOKAL KATEGORI KURS DELKURS/MOMENT OMTENTAMEN
v 34, 2020          
22/89-14FP22ÖvrigFK2003, Kvantfysikens principer  *
  9-14FP22ÖvrigFK1013, Tankeexperiment i fysiken  *
  9-14FP22ÖvrigFK1011, Astrobiologi, orienteringskurs   *
v 35, 2020          
24/8AnnanÖvrigFK4027, Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimatModern fysik *
  AnnanKand2FK5020, Kvantmekanik  *
  AnnanKand3FK5023, Atom- och molekylfysik  *
  AnnanMasterFK7061, Fysikens statistiska metoder  *
  AnnanMasterFK7056, Detektorfysik  *
  AnnanMasterFK7057, Atomfysik  *
  09.30-14.30FA32Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I *
Ti25/809.30-14.30FA32ÖvrigGE2017, Naturkunskap för gymnasielärare - fysik och geovetenskap - Mom 1: Fysik  *
  09.30-14.30FA32Kand1FK3014, Klassisk fysikTermodynamik *
  09.30-14.30FA32Kand2FK5021, Experimentell fysik  *
  09.30-14.30FA32Kand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi  *
  AnnanÖvrigFK4027, Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimatKlimat och väder *
  AnnanMasterFK7045, Elektrodynamik  *
  AnnanMasterFK7060, Kondenserade materiens fysik  *
  AnnanMasterFK8028, Simuleringsmetoder i statistisk fysik  *
On26/8AnnanKand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerProgrammering för fysiker *
  AnnanKand3FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia  *
  AnnanMasterFK7048, Fysikens matematiska metoder  *
  AnnanMasterFK7063, Fysikalisk mätteknik  *
  09.30-14.30FA32Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik II *
  09.30-14.30FA32ÖvrigMO5001, Strömningsmekanik  *
To27/8AnnanÖvrigFK4027, Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimatAstronomi och kosmologi *
  AnnanKand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker *
  AnnanKand3FK5027, Avancerad kvantmekanik  *
  AnnanMasterFK7050, Kosmologi och astropartikelfysik  *
  AnnanMasterFK8027, Kvantfältteori  *
  AnnanÖvrigFK2001, Elektronikens grunder  *
  09.30-14.30FP41Kand1FK3014, Klassisk fysikElektromagnetism *
  09.30-14.30FP41MasterFK7049, Analytisk mekanik  *
Fr28/8AnnanÖvrigFK4024, Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv - Moment 1: Miljöfysik  *
  AnnanKand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerNumeriska metoder inom fysiken *
  AnnanKand2FK5019, Elektromagnetism och vågor  *
  AnnanKand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik   *
  AnnanMasterFK8025, Allmän relativitetsteori  *
  AnnanMasterFK7058, Statistisk fysik  *
  AnnanMasterFK7053, Supraledning  *
  09.30-14.30FA32Kand1FK3014, Klassisk fysikVågrörelselära och optik *
29/8AnnanÖvrigFK2010, Naturkunskap för gymnasielärare - fysik  *
v 40, 2020          
On30/909.30-14.30FP22Kand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik    
3/1009.00 - 14.00AnnanÖvrigFK2010, Naturkunskap för gymnasielärare - fysik  *
v 41, 2020          
Fr9/1009.00 - 14.00CCKMSFFK7064, Bild- och systemanalys   
v 42, 2020          
Fr16/1009.00 - 12.00FB42MSFFK5028, Strålkällor med medicinska tillämpningar   
v 43, 2020          
Ti20/10AnnanÖvrigFK4025, Fysik med digitala verktyg   
  AnnanKand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerProgrammering för fysiker  
Fr23/1009.30-14.30FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I  
v 44, 2020          
26/1009.30-14.30FA32Kand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi   
Ti27/10AnnanMasterFK7056, Detektorfysik   
To29/10AnnanKand3FK5023, Atom- och molekylfysik   
Fr30/1009.30-14.30FP22MasterFK7048, Fysikens matematiska metoder   
v 45, 2020          
Ti3/1110.00 - 15.00FB42MSFFK5028, Strålkällor med medicinska tillämpningar   
v 46, 2020          
Fr13/1109.00 - 14.00CCKMSFFK8035, Strålterapeutisk fysik och biologi   
v 47, 2020          
Fr20/1110.00 - 15.00FP22MSFFK7065, Grundläggande strålningsbiologi   
  AnnanMSFFK7065, Grundläggande strålningsbiologi   
  10.00 - 15.00FP22MSFFK7065, Grundläggande strålningsbiologi   
v 48, 2020          
Ti24/11AnnanKand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker  
v 49, 2020          
To3/12AnnanKand3FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia   
v 51, 2020          
14/1210.00 - 15.00AnnanMSFFK5029, Joniserande strålnings växelverkan med materia   
Fr18/1209.30-14.30AnnanKand1FK3014, Klassisk fysikTermodynamik  
v 01, 2021          
Ti5/19.30-14.30AnnanMasterFK7048, Fysikens matematiska metoder  *
  9:30-14.30AnnanKand3FK5023, Atom- och molekylfysik  *
  AnnanMasterFK7056, Detektorfysik  *
  09.30-14.30AnnanKand1FK3014, Klassisk fysikVågrörelselära och optik *
  09:00-15:00AnnanKand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerProgrammering för fysiker *
To7/1AnnanKand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik   *
  09.30-14.30AnnanKand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I *
  AnnanKand2FK5020, Kvantmekanik  *
  AnnanMasterFK7045, Elektrodynamik  *
Fr8/1AnnanMSFFK8030, Strålskyddslära med omgivningsradiologi   
  AnnanKand2FK5021, Experimentell fysik  *
  AnnanKand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi  *
  AnnanMasterFK8025, Allmän relativitetsteori  *
  AnnanMasterFK7067, Modern röntgenforskning: teori och tillämpningar  *
v 02, 2021          
Ti12/1AnnanMasterFK7050, Kosmologi och astropartikelfysik   
  09:00-15:00AnnanKand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker *
On13/1AnnanMasterFK7066, Molekylfysik   
To14/1AnnanMasterFK7068, Maskininlärning för fysiker och astronomer   
Fr15/1AnnanMSFFK5030, Strålningsdetektorer och mätmetoder   
  AnnanMasterFK7059, Kvantkemi   
  AnnanMSFFK7064, Bild- och systemanalys  *
  AnnanMSFFK8036, Klinisk strålterapifysik   
  09:00-15:00AnnanKand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerNumeriska metoder inom fysiken  
v 07, 2021          
On17/28-13FP22ÖvrigFK4024, Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv - Moment 1: Miljöfysik   
Fr19/28-13FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik II  
v 11, 2021          
15/38-13FA32Kand2FK5019, Elektromagnetism och vågor   
  8-13FA32Kand3FK5027, Avancerad kvantmekanik   
  8-13FA32MasterFK8027, Kvantfältteori   
Ti16/38-13FP22MasterFK7062, Elementarpartikelfysik   
  8-13FP22MasterFK7060, Kondenserade materiens fysik   
On17/38-13FP22MasterFK7058, Statistisk fysik   
  17-22FR4ÖvrigFK2003, Kvantfysikens principer   
To18/38-13FP22MasterFK7061, Fysikens statistiska metoder   
  8-13FP22MasterFK8028, Simuleringsmetoder i statistisk fysik   
Fr19/38-13FP22MasterFK7049, Analytisk mekanik   
v 16, 2021          
Fr23/48-13FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikElektromagnetism  
v 22, 2021          
31/58-13FA32Kand2FK5021, Experimentell fysik   
  8-13FA32MasterFK7063, Fysikalisk mätteknik   
Ti1/68-13FP22MasterFK7067, Modern röntgenforskning: teori och tillämpningar   
On2/68-13FP22MasterFK8025, Allmän relativitetsteori   
  8-13FP22MasterFK7054, Nanoteknologi   
Fr4/68-13FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikVågrörelselära och optik  
  8-13FR4Kand2FK5020, Kvantmekanik   

 

A2Hörsal 2 i hus A, södra husen, Frescati
AnnanAnnan examinationsform. Kontakta kursansvarig lärare.
BrunnBrunnsvikssalen plan 5 mellan hus A och B, södra husen, Frescati
CCKCancer Centrum Karolinska
FA31Lektionssal FA31, plan 3 AlbaNova
FA32Lektionssal FA32, plan 3 AlbaNova
FB41Lektionssal FB41, plan 4 AlbaNova
FB42Lektionssal FB42, plan 4 AlbaNova
FB51FB51, Lektionssal AlbaNova
FB52Lektionssal FB52, plan 5 AlbaNova
FB54Lektionssal FB54, plan 5 AlbaNova
FC61Sal FC61, AlbaNova plan 6 Astronomi
FD5FD5: The Svedberg-salen, plan 5 AlbaNova
FP21Lektionssal FP21, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
FP22Lektionssal FP22, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
FP41Lektionssal FP41, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
FR4FR4: Oskar Klein-auditoriet, plan 4 AlbaNova
HemHemtentamen
JonKJonkammaren, KS Solna, Hus Z5, plan U1
LaduLaduvikssalen plan 6 ovanför Universitetsbiblioteket, Frescati
MSFBMSF Biblioteket, KS Solna, Hus P9, plan 2
SieSievertrummet
TFTargetForum, KS Solna, Hus P8, plan 0
UgglUgglevikssalen plan 5 vid hus E, södra husen, Frescati
VartVärtasalen plan 6 ovanför Universitetbiblioteket, Frescati
XXLokal ännu ej bestämd