Tentamensschema för Fysikum

Kurser avslutas i regel med en skriftlig tentamen. Nedan återfinns schema för innevarande läsårs tentamina, inklusive omtentamina.

För alla tentamen måste du anmäla dig via webbformuläret.

   


SKRIVSCHEMA 2022-23
TID LOKAL KATEGORI KURS DELKURS/MOMENT OMTENTAMEN
v 39, 2022          
On28/908:00-13:00FA32Kand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik    
v 40, 2022          
On5/1009:00-14:00MSFBMSFFK7064, Bild- och systemanalys   
v 42, 2022          
17/1009:00-12:00MSFBMSFFK5028, Strålkällor med medicinska tillämpningar   
Ti18/1008:00-13:00FB42Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerProgrammering för fysiker  
Fr21/1008:00-13:00FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I  
v 43, 2022          
24/1008:00-13:00FA32Kand3FK5023, Atom- och molekylfysik   
Ti25/10AnnanMasterFK7056, Detektorfysik   
To27/1008:00-13:00FA32Kand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi   
Fr28/1008:00-13:00FA32MasterFK7048, Fysikens matematiska metoder   
v 44, 2022          
On2/1110:00-15:00MSFBMSFFK5028, Strålkällor med medicinska tillämpningar   
v 45, 2022          
Fr11/1110:00-15:00CCKMSFFK7065, Grundläggande strålningsbiologi   
v 47, 2022          
Ti22/1108:00-13:00FB42Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker  
v 48, 2022          
To1/1208:00-13:00FA32Kand3FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia   
v 50, 2022          
On14/1210:00-15:00MSFBMSFFK5029, Joniserande strålnings växelverkan med materia   
Fr16/1208:00-13:00FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikTermodynamik  
  09:00-14:00CCKMSFFK8030, Strålskyddslära med omgivningsradiologi   
v 01, 2023          
Ti3/108:00-13:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I *
  08:00-13:00FP22Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerProgrammering för fysiker *
  08:00-13:00FP22Kand2FK5021, Experimentell fysik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK8025, Allmän relativitetsteori  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7048, Fysikens matematiska metoder  *
On4/108:00-13:00FP22Kand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik   *
  08:00-13:00FP22Kand2FK5020, Kvantmekanik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7053, Supraledning  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7063, Fysikalisk mätteknik  *
  08:00-13:00FP22Kand2FK5033, Kvantmekanik, distans  *
To5/108:00-13:00FP22Kand3FK5023, Atom- och molekylfysik  *
  08:00-13:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikVågrörelselära och optik *
  08:00-13:00FP22Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker *
  08:00-13:00FP22Kand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi  *
v 02, 2023          
Ti10/108:00-13:00FA32MasterFK7050, Kosmologi och astropartikelfysik   
On11/108:00-13:00FA32MasterFK7066, Molekylfysik   
To12/108:00-13:00FA32MasterFK7068, Maskininlärning för fysiker och astronomer   
Fr13/108:00-13:00FA32MasterFK7059, Kvantkemi   
  08:00-13:00FA32Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerNumeriska metoder inom fysiken  
  08:00-13:00FA32MSFFK5030, Strålningsdetektorer och mätmetoder   
14/110:00-15:00FA32ÖvrigFK2010, Naturkunskap för gymnasielärare - fysik   
v 07, 2023          
Fr17/209:00-14:00MSFBMSFFK5031, Strålnings­dosimetri   
  08:00-13:00FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik II  
v 08, 2023          
20/208:00-13:00FA31MasterFK7068, Maskininlärning för fysiker och astronomer  *
v 11, 2023          
13/308:00-13:00FA32Kand2FK5019, Elektromagnetism och vågor   
  08:00-13:00FA32MasterFK8027, Kvantfältteori   
Ti14/308:00-13:00FA32MasterFK7060, Kondenserade materiens fysik   
On15/308:00-13:00FA32MasterFK7058, Statistisk fysik   
  08:00-13:00FA32Kand3FK5027, Avancerad kvantmekanik   
  17:00-22:00FR4ÖvrigFK2003, Kvantfysikens principer   
  17:00-22:00FR4ÖvrigFK2010, Naturkunskap för gymnasielärare - fysik  *
To16/308:00-13:00FA32MasterFK7061, Fysikens statistiska metoder   
  08:00-13:00FA32MasterFK8028, Simuleringsmetoder i statistisk fysik   
Fr17/310:00-14:00MSFBMSFFK3015, Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi   
  10:00-14:00MSFBMSFFK3016, Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi för internationella studenter   
  08:00-13:00FA32MasterFK7049, Analytisk mekanik   
v 13, 2023          
Ti28/310:00-15:00MSFMSFFK8032, Magnetresonans­tomografi MRT   
v 16, 2023          
Fr21/408:00-13:00FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikElektromagnetism  
v 20, 2023          
Fr19/509:00-14:00MSFMSFFK8037, Nuklearmedicinsk fysik   
v 22, 2023          
29/508:00-13:00FA32Kand2FK5021, Experimentell fysik   
  08:00-13:00FA32MasterFK7063, Fysikalisk mätteknik   
Ti30/508:00-13:00FA32MasterFK7067, Modern röntgenforskning: teori och tillämpningar   
On31/508:00-13:00FA32MasterFK7054, Nanoteknologi   
To1/608:00-13:00FA32Kand2FK5020, Kvantmekanik   
  10:00-15:00MSFMSFFK5029, Joniserande strålnings växelverkan med materia  *
Fr2/608:00-13:00FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikVågrörelselära och optik  
v 23, 2023          
Fr9/609:00-14:00MSFMSFFK8037, Nuklearmedicinsk fysik  *
10/608:00-13:00FP22ÖvrigFK2003, Kvantfysikens principer  *
v 24, 2023          
12/608:00-13:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikTermodynamik *
  08:00-13:00FP22MasterFK7050, Kosmologi och astropartikelfysik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7060, Kondenserade materiens fysik  *
  10:00-15:00MSFMSFFK5028, Strålkällor med medicinska tillämpningar  *
  10:00-15:00MSFMSFFK7065, Grundläggande strålningsbiologi  *
  10:00-15:00MSFMSFFK8032, Magnetresonans­tomografi MRT  *
  10:00-15:00MSFMSFFK8035, Strålterapeutisk fysik och biologi  *
Ti13/608:00-13:00FP22Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerNumeriska metoder inom fysiken *
  08:00-13:00FP22Kand3FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7049, Analytisk mekanik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7058, Statistisk fysik  *
  08:00-13:00FP22MSFFK5030, Strålningsdetektorer och mätmetoder  *
  08:00-13:00FP22MSFFK7064, Bild- och systemanalys  *
On14/608:00-13:00FP22MasterFK7066, Molekylfysik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7059, Kvantkemi  *
  08:00-13:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik II *
  08:00-13:00FP22MasterFK8027, Kvantfältteori  *
  08:00-13:00FP22ÖvrigFK1018, Relativitetsteori, orienteringskurs  *
  10:00-14:00MSFMSFFK3015, Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi  *
  10:00-15:00MSFMSFFK5031, Strålnings­dosimetri  *
To15/608:00-13:00FP22Kand2FK5019, Elektromagnetism och vågor  *
  08:00-13:00FP22Kand3FK5027, Avancerad kvantmekanik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7061, Fysikens statistiska metoder  *
  08:00-13:00FP22MasterFK8028, Simuleringsmetoder i statistisk fysik  *
Fr16/608:00-13:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikElektromagnetism *
  08:00-13:00FP22MasterFK7068, Maskininlärning för fysiker och astronomer  *
  08:00-13:00FP22MSFFK8030, Strålskyddslära med omgivningsradiologi  *
v 33, 2023          
19/809:00-14:00FP22ÖvrigFK2003, Kvantfysikens principer  *
  09:00-14:00FP22ÖvrigFK2010, Naturkunskap för gymnasielärare - fysik  *
v 34, 2023          
21/808:00-13:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I *
  08:00-13:00FP22Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerProgrammering för fysiker *
  08:00-13:00FP22Kand3FK5023, Atom- och molekylfysik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7061, Fysikens statistiska metoder  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7054, Nanoteknologi  *
  10:00-15:00MSFMSFFK5028, Strålkällor med medicinska tillämpningar  *
  10:00-15:00MSFMSFFK7065, Grundläggande strålningsbiologi  *
  10:00-15:00MSFMSFFK8035, Strålterapeutisk fysik och biologi  *
Ti22/808:00-13:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikTermodynamik *
  08:00-13:00FP22Kand2FK5019, Elektromagnetism och vågor  *
  08:00-13:00FP22Kand2FK5021, Experimentell fysik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7059, Kvantkemi  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7060, Kondenserade materiens fysik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK8028, Simuleringsmetoder i statistisk fysik  *
  08:00-13:00FP22MSFFK5030, Strålningsdetektorer och mätmetoder  *
  08:00-13:00FP22MSFFK7064, Bild- och systemanalys  *
On23/808:00-13:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik II *
  08:00-13:00FP22Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker *
  08:00-13:00FP22Kand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7063, Fysikalisk mätteknik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7048, Fysikens matematiska metoder  *
  10:00-14:00MSFMSFFK3015, Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi  *
  10:00-15:00MSFMSFFK5031, Strålnings­dosimetri  *
  10:00-15:00MSFMSFFK8032, Magnetresonans­tomografi MRT  *
To24/808:00-13:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikElektromagnetism *
  08:00-13:00FP22Kand2FK5020, Kvantmekanik  *
  08:00-13:00FP22Kand3FK5027, Avancerad kvantmekanik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7050, Kosmologi och astropartikelfysik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK8027, Kvantfältteori  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7049, Analytisk mekanik  *
  09:00-14:00MSFMSFFK8037, Nuklearmedicinsk fysik  *
  10:00-15:00MSFMSFFK5029, Joniserande strålnings växelverkan med materia  *
Fr25/808:00-13:00FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikVågrörelselära och optik *
  08:00-13:00FP22Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerNumeriska metoder inom fysiken *
  08:00-13:00FP22Kand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik   *
  08:00-13:00FP22Kand3FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia  *
  08:00-13:00FP22MasterFK8025, Allmän relativitetsteori  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7058, Statistisk fysik  *
  08:00-13:00FP22MasterFK7068, Maskininlärning för fysiker och astronomer  *
  08:00-13:00FP22MSFFK8030, Strålskyddslära med omgivningsradiologi  *

 

A2Hörsal 2 i hus A, södra husen, Frescati
AlbaNTenta i Alba Nova
AnnanAnnan examinationsform. Kontakta kursansvarig lärare.
BrunnBrunnsvikssalen plan 5 mellan hus A och B, södra husen, Frescati
CCKCancer Centrum Karolinska
FA31Lektionssal FA31, plan 3 AlbaNova
FA32Lektionssal FA32, plan 3 AlbaNova
FB41Lektionssal FB41, plan 4 AlbaNova
FB42Lektionssal FB42, plan 4 AlbaNova
FB51FB51, Lektionssal AlbaNova
FB52Lektionssal FB52, plan 5 AlbaNova
FB53Lektionssal FB53, plan 5 AlbaNova
FB54Lektionssal FB54, plan 5 AlbaNova
FC61Sal FC61, AlbaNova plan 6 Astronomi
FD5FD5: The Svedberg-salen, plan 5 AlbaNova
FP21Lektionssal FP21, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
FP22Lektionssal FP22, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
FP41Lektionssal FP41, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
FR4FR4: Oskar Klein-auditoriet, plan 4 AlbaNova
HemHemtentamen
JonKJonkammaren, KS Solna, Hus Z5, plan U1
LaduLaduvikssalen plan 6 ovanför Universitetsbiblioteket, Frescati
MSFTenta i MSF
MSFBMSF Biblioteket, KS Solna, Hus P9, plan 2
SieSievertrummet
TFTargetForum, KS Solna, Hus P8, plan 0
UgglUgglevikssalen plan 5 vid hus E, södra husen, Frescati
VartVärtasalen plan 6 ovanför Universitetbiblioteket, Frescati
XXLokal ännu ej bestämd