Tentamensschema för Fysikum

Kurser avslutas i regel med en skriftlig tentamen. Nedan återfinns schema för innevarande läsårs tentamina, inklusive omtentamina.

Vid ordinarie tentamenstillfälle behöver du inte anmäla dig för tentamen om du är registrerad på kursen.
Vid omtentamenstillfällen (och vid ordinarie tillfälle för en kurs där du inte är registrerad) måste du anmäla dig via webbformuläret.

   


SKRIVSCHEMA 2019-20
TID LOKAL KATEGORI KURS DELKURS/MOMENT OMTENTAMEN
v 34, 2019          
24/89-14FP22ÖvrigFK2003, Kvantfysikens principer  *
  9-14FP22ÖvrigFK1018, Relativitetsteori, orienteringskurs  *
v 35, 2019          
26/88-13FP22ÖvrigFK4027, Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimatModern fysik *
  8-13FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I *
  8-13FP22Kand2FK5020, Kvantmekanik  *
  8-13FP22Kand3FK5023, Atom- och molekylfysik  *
  8-13FP22MasterFK7043, Detektorfysik  *
  8-13FP22MasterFK7066, Molekylfysik  *
  8-13FP22MasterFK7061, Fysikens statistiska metoder  *
Ti27/88-13FP22ÖvrigFK4027, Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimatKlimat och väder *
  8-13FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikTermodynamik *
  8-13FP22Kand2FK5021, Experimentell fysik  *
  8-13FP22Kand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi  *
  8-13FP22MasterFK7045, Elektrodynamik  *
  8-13FP22MasterFK7060, Kondenserade materiens fysik  *
  8-13FP22MasterFK8028, Simuleringsmetoder i statistisk fysik  *
On28/88-13FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik II *
  8-13FP22Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerProgrammering för fysiker *
  8-13FP22Kand2FK5019, Elektromagnetism och vågor  *
  8-13FP22Kand3FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia  *
  8-13FP22MasterFK7048, Fysikens matematiska metoder  *
  8-13FP22MasterFK7062, Elementarpartikelfysik  *
  8-13FP22MasterFK7063, Fysikalisk mätteknik  *
  8-13FP22ÖvrigMO5001, Strömningsmekanik  *
To29/88-13FP22ÖvrigFK4027, Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimatAstronomi och kosmologi *
  8-13FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikElektromagnetism *
  8-13FP22Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker *
  8-13FP22Kand3FK5027, Avancerad kvantmekanik  *
  8-13FP22MasterFK7050, Kosmologi och astropartikelfysik  *
  8-13FP22MasterFK8027, Kvantfältteori  *
  8-13FP22MasterFK7067, Modern röntgenforskning: teori och tillämpningar  *
Fr30/88-13FP22ÖvrigFK4024, Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv - Moment 1: Miljöfysik  *
  8-13FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikVågrörelselära och optik *
  8-13FP22Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerNumeriska metoder inom fysiken *
  8-13FP22Kand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik   *
  8-13FP22MasterFK8025, Allmän relativitetsteori  *
  8-13FP22MasterFK7058, Statistisk fysik  *
  8-13FP22MasterFK7054, Nanoteknologi  *
v 43, 2019          
Fr25/108-13BrunnKand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I  
v 51, 2019          
Fr20/128-13BrunnKand1FK3014, Klassisk fysikTermodynamik  
v 08, 2020          
Fr21/28-13UgglKand1FK3014, Klassisk fysikMekanik II  
v 17, 2020          
Fr24/48-13BrunnKand1FK3014, Klassisk fysikElektromagnetism  
v 23, 2020          
Fr5/68-13FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikVågrörelselära och optik  

 

A2Hörsal 2 i hus A, södra husen, Frescati
BrunnBrunnsvikssalen plan 5 mellan hus A och B, södra husen, Frescati
FA31Lektionssal FA31, plan 3 AlbaNova
FA32Lektionssal FA32, plan 3 AlbaNova
FB41Lektionssal FB41, plan 4 AlbaNova
FB42Lektionssal FB42, plan 4 AlbaNova
FB51FB51, Lektionssal AlbaNova
FB52Lektionssal FB52, plan 5 AlbaNova
FB54Lektionssal FB54, plan 5 AlbaNova
FC61Sal FC61, AlbaNova plan 6 Astronomi
FD5FD5: The Svedberg-salen, plan 5 AlbaNova
FP21Lektionssal FP21, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
FP22Lektionssal FP22, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
FP41Lektionssal FP41, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
FR4FR4: Oskar Klein-auditoriet, plan 4 AlbaNova
HemHemtentamen
JonKJonkammaren, KS Solna, Hus Z5, plan U1
LaduLaduvikssalen plan 6 ovanför Universitetsbiblioteket, Frescati
MSFBMSF Biblioteket, KS Solna, Hus P9, plan 2
SieSievertrummet
TFTargetForum, KS Solna, Hus P8, plan 0
UgglUgglevikssalen plan 5 vid hus E, södra husen, Frescati
VartVärtasalen plan 6 ovanför Universitetbiblioteket, Frescati
XXLokal ännu ej bestämd