Tentamensschema för Fysikum

Kurser avslutas i regel med en skriftlig tentamen. Nedan återfinns schema för innevarande läsårs tentamina, inklusive omtentamina.

Vid ordinarie tentamenstillfälle behöver du inte anmäla dig för tentamen om du är registrerad på kursen.
Vid omtentamenstillfällen (och vid ordinarie tillfälle för en kurs där du inte är registrerad) måste du anmäla dig via webbformuläret.

   


SKRIVSCHEMA 2018-19
TID LOKAL KATEGORI KURS DELKURS/MOMENT OMTENTAMEN
v 34, 2018          
25/89-14FP22ÖvrigFK1011, Astrobiologi, orienteringskurs   *
  9-14FP22ÖvrigFK2003, Kvantfysikens principer  *
  9-14FP22ÖvrigFK1013, Tankeexperiment i fysiken  *
v 35, 2018          
27/88-13FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I *
  8-13FP22Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker *
  8-13FP22Kand3FK5023, Atom- och molekylfysik  *
  8-13FP22MasterFK7047, Kvantoptik  *
  8-13FP22MasterFK7053, Supraledning  *
  8-13FP22MasterFK7043, Detektorfysik  *
  8-13FP22MasterFK7063, Fysikalisk mätteknik  *
Ti28/88-13FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikTermodynamik *
  8-13FP22Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerNumeriska metoder inom fysiken *
  8-13FP22Kand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi  *
  8-13FP22MasterFK7057, Atomfysik  *
  8-13FP22MasterFK8024, Fördjupning i teoretisk fysik  *
  8-13FP22MasterFK7060, Kondenserade materiens fysik  *
  8-13FP22MasterFK8017, Kvantfältteori  *
On29/88-13FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik II *
  8-13FP22Kand2FK5019, Elektromagnetism och vågor  *
  8-13FP22Kand3FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia  *
  8-13FP22MasterFK7045, Elektrodynamik  *
  8-13FP22MasterFK7058, Statistisk fysik  *
  8-13FP22MasterFK8025, Allmän relativitetsteori  *
  8-13FP22MasterFK7054, Nanoteknologi  *
To30/88-13FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikElektromagnetism *
  8-13FP22Kand2FK5020, Kvantmekanik  *
  8-13FP22Kand3FK5027, Avancerad kvantmekanik  *
  8-13FP22MasterFK7048, Fysikens matematiska metoder  *
  8-13FP22MasterFK7061, Fysikens statistiska metoder  *
  8-13FP22MasterFK8028, Simuleringsmetoder i statistisk fysik  *
  8-13FP22MasterFK7050, Kosmologi och astropartikelfysik  *
Fr31/88-13FP22Kand1FK3014, Klassisk fysikVågrörelselära och optik *
  8-13FP22Kand2FK5021, Experimentell fysik  *
  8-13FP22Kand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik   *
  8-13FP22MasterFK7051, Kärnfysik  *
  8-13FP22MasterFK7049, Analytisk mekanik  *
  8-13FP22MasterFK7055, Acceleratorfysik  *
v 40, 2018          
To4/108-13FP22Kand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik    
v 42, 2018          
Ti16/108-10FB42Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerProgrammering för fysiker  
v 43, 2018          
Fr26/108-13BrunnKand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I  
v 44, 2018          
29/108-13FR4Kand3FK5023, Atom- och molekylfysik   
  8-13FR4MasterFK7043, Detektorfysik   
On31/108-13FA32MasterFK7045, Elektrodynamik   
To1/118-13FR4Kand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi   
Fr2/118-13FA32ÖvrigFK4027, Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat  *
  8-13FA32MasterFK7048, Fysikens matematiska metoder   
v 48, 2018          
Ti27/118-13FB42Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker  
v 49, 2018          
To6/128-13FB42Kand3FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia   
v 51, 2018          
Fr21/128-13BrunnKand1FK3014, Klassisk fysikTermodynamik  
v 01, 2019          
On2/18-13FA32Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I *
  8-13FA32Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerProgrammering för fysiker *
  8-13FA32Kand3FK5023, Atom- och molekylfysik  *
  8-13FA32Kand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik   *
  8-13FA32MasterFK7043, Detektorfysik  *
  8-13FA32MasterFK7045, Elektrodynamik  *
To3/18-13FA32Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker *
  8-13FA32Kand2FK5020, Kvantmekanik  *
  8-13FA32Kand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi  *
  8-13FA32MasterFK7054, Nanoteknologi  *
Fr4/18-13FA32Kand1FK3014, Klassisk fysikVågrörelselära och optik *
  8-13FA32Kand2FK5021, Experimentell fysik  *
  8-13FA32MasterFK7063, Fysikalisk mätteknik  *
  8-13FA32MasterFK7048, Fysikens matematiska metoder  *
  8-13FA32MasterFK8025, Allmän relativitetsteori  *
v 03, 2019          
Ti15/18-13FA32MasterFK7050, Kosmologi och astropartikelfysik   
To17/18-13FA32MasterFK7066, Molekylfysik   
  17-22FA31ÖvrigMO5001, Strömningsmekanik   
Fr18/18-13FB42Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerNumeriska metoder inom fysiken  
v 08, 2019          
On20/28-13FP22ÖvrigFK4024, Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv - Moment 1: Miljöfysik   
Fr22/28-13UgglKand1FK3014, Klassisk fysikMekanik II  
v 12, 2019          
18/38-13FR4ÖvrigFK4027, Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimatModern fysik  
  8-13FR4Kand2FK5019, Elektromagnetism och vågor   
  8-13FR4Kand3FK5027, Avancerad kvantmekanik   
  8-13FR4MasterFK8027, Kvantfältteori   
Ti19/38-13FB42MasterFK7060, Kondenserade materiens fysik   
  8-13FB42MasterFK7062, Elementarpartikelfysik   
On20/38-13FA32ÖvrigFK4027, Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimatKlimat och väder  
  8-13FA32MasterFK7058, Statistisk fysik   
  17-22FR4ÖvrigFK2003, Kvantfysikens principer   
  9-14FP22Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerProgrammering för fysiker *
To21/38-13FA32MasterFK7061, Fysikens statistiska metoder   
  8-13FA32MasterFK8028, Simuleringsmetoder i statistisk fysik   
Fr22/38-13FA32ÖvrigFK4027, Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimatAstronomi och kosmologi  
  8-13FA32MasterFK7049, Analytisk mekanik   
v 17, 2019          
Fr26/48-13BrunnKand1FK3014, Klassisk fysikElektromagnetism  
v 23, 2019          
3/68-13FR4Kand2FK5021, Experimentell fysik   
  8-13FR4MasterFK7063, Fysikalisk mätteknik   
Ti4/68-13FA32MasterFK7067, Modern röntgenforskning: teori och tillämpningar   
On5/68-13FR4Kand2FK5020, Kvantmekanik   
  8-13FR4MasterFK7054, Nanoteknologi   
  8-13FR4MasterFK8025, Allmän relativitetsteori   
Fr7/68-13BrunnKand1FK3014, Klassisk fysikVågrörelselära och optik  
v 25, 2019          
17/68-13FA32ÖvrigFK4024, Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv - Moment 1: Miljöfysik  *
  8-13FA32Kand1FK3014, Klassisk fysikTermodynamik *
  8-13FA32Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerNumeriska metoder inom fysiken *
  8-13FA32MasterFK7066, Molekylfysik  *
  8-13FA32MasterFK7050, Kosmologi och astropartikelfysik  *
Ti18/68-13FA32Kand3FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia  *
  8-13FA32MasterFK8027, Kvantfältteori  *
  8-13FA32MasterFK7060, Kondenserade materiens fysik  *
  8-13FA32ÖvrigFK2003, Kvantfysikens principer  *
  8-13FA32ÖvrigMO5001, Strömningsmekanik  *
On19/68-13FA32Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik II *
  8-13FA32Kand2FK5019, Elektromagnetism och vågor  *
  8-13FA32MasterFK7062, Elementarpartikelfysik  *
  8-13FA32MasterFK7058, Statistisk fysik  *
  8-13FA32MasterFK7049, Analytisk mekanik  *
To20/68-13FA32Kand1FK3014, Klassisk fysikElektromagnetism *
  8-13FA32Kand3FK5027, Avancerad kvantmekanik  *
  8-13FA32MasterFK7061, Fysikens statistiska metoder  *
  8-13FA32MasterFK8028, Simuleringsmetoder i statistisk fysik  *
v 30, 2019          
27/79-14BrunnÖvrigFK1008, Relativitetsteori, orienteringskurs   

 

A2Hörsal 2 i hus A, södra husen, Frescati
BrunnBrunnsvikssalen plan 5 mellan hus A och B, södra husen, Frescati
FA31Lektionssal FA31, plan 3 AlbaNova
FA32Lektionssal FA32, plan 3 AlbaNova
FB41Lektionssal FB41, plan 4 AlbaNova
FB42Lektionssal FB42, plan 4 AlbaNova
FB52Lektionssal FB52, plan 5 AlbaNova
FB54Lektionssal FB54, plan 5 AlbaNova
FD5FD5: The Svedberg-salen, plan 5 AlbaNova
FP21Lektionssal FP21, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
FP22Lektionssal FP22, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
FP41Lektionssal FP41, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
FR4FR4: Oskar Klein-auditoriet, plan 4 AlbaNova
HemHemtentamen
JonKJonkammaren, KS Solna, Hus Z5, plan U1
LaduLaduvikssalen plan 6 ovanför Universitetsbiblioteket, Frescati
MSFBMSF Biblioteket, KS Solna, Hus P9, plan 2
SieSievertrummet
TFTargetForum, KS Solna, Hus P8, plan 0
UgglUgglevikssalen plan 5 vid hus E, södra husen, Frescati
VartVärtasalen plan 6 ovanför Universitetbiblioteket, Frescati
XXLokal ännu ej bestämd