Här kan du anmäla dig till din tentamen. Du måste anmälla dig minst en vecka före tentan och anmälan öppnar två månader före tentamensdatumet.

Om du inte anmäler dig får du normalt inte delta i tentamen.

För att anmäla dig till tentan måste du ange din email adress och efter anmälan kommer du att få ett email som bekräftar din anmälan. Om du inte får ett email kontakta gärna studentexpeditionen (examination@fysik.su.se).

Om du har fått rekommendationer om särskilt pedagogiskt stöd (t.ex. längre examinationstid) behöver du minst två veckor före tentamen kontakta studentexpeditionen (examination@fysik.su.se).

Jag vill anmäla mig till föjande tentamen

Tenta
Omtenta
Lokal: