Kursutvärderingar, läsåret 2019-20


Kursutvärderingar, läsåret 2018-19

FK1018, Relativitetsteori, orienteringskurs
FK2003, Kvantfysikens principer
FK3014, Klassisk fysik - - kursmoment Elektromagnetism
FK3014, Klassisk fysik - - kursmoment Mekanik 1
FK3014, Klassisk fysik - - kursmoment Mekanik 2
FK3014, Klassisk fysik
FK3014, Klassisk fysik - - kursmoment Vågrörelselära och optik
FK3015, Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi
FK4024, Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv - Moment 1: Miljöfysik
FK4025, Fysik med digitala verktyg
FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker - - kursmoment Statistik
FK5019, Elektromagnetism och vågor
FK5020, Kvantmekanik
FK5021, Experimentell fysik
FK5023, Atom- och molekylfysik
FK5027, Avancerad kvantmekanik
FK5028, Strålkällor med medicinska tillämpningar
FK5031, Strålnings­dosimetri
FK7045, Elektrodynamik
FK7047, Kvantoptik
FK7048, Fysikens matematiska metoder
FK7049, Analytisk mekanik
FK7052, Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer
FK7056, Detektorfysik
FK7058, Statistisk fysik
FK7061, Fysikens statistiska metoder
FK7062, Elementarpartikelfysik
FK7065, Grundläggande strålningsbiologi
FK7067, Modern röntgenforskning: teori och tillämpningar
FK8020, Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem
FK8025, Allmän relativitetsteori
FK8027, Kvantfältteori
FK8032, Magnetresonans­tomografi MRT

Kursutvärderingar, läsåret 2017-18

FK1012, Astrobiologi och molekyler i rymden, orienteringskurs
FK2003, Kvantfysikens principer
FK2009, Elektronikens grunder
FK3014, Klassisk fysik - - kursmoment Elektromagnetism
FK3014, Klassisk fysik - - kursmoment Mekanik 1
FK3014, Klassisk fysik - - kursmoment Mekanik 2
FK3014, Klassisk fysik - - kursmoment Termodynamik
FK3015, Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi
FK4025, Fysik med digitala verktyg
FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker
FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker - - kursmoment Statistik
FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik
FK5019, Elektromagnetism och vågor
FK5023, Atom- och molekylfysik
FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi
FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia
FK5026, Projekt inom experimentell modern fysik
FK5027, Avancerad kvantmekanik
FK5028, Strålkällor med medicinska tillämpningar
FK5029, Joniserande strålnings växelverkan med materia
FK5031, Strålnings­dosimetri
FK7045, Elektrodynamik
FK7046, Optik och Laserfysik
FK7047, Kvantoptik
FK7048, Fysikens matematiska metoder
FK7049, Analytisk mekanik
FK7050, Kosmologi och astropartikelfysik
FK7051, Kärnfysik
FK7053, Supraledning
FK7056, Detektorfysik
FK7057, Atomfysik
FK7058, Statistisk fysik
FK7059, Kvantkemi
FK7060, Kondenserade materiens fysik
FK7061, Fysikens statistiska metoder
FK7063, Fysikalisk mätteknik
FK7064, Bild- och systemanalys
FK7065, Grundläggande strålningsbiologi
FK8015, Klinisk strålterapifysik
FK8024, Fördjupning i teoretisk fysik
FK8025, Allmän relativitetsteori
FK8027, Kvantfältteori
FK8028, Simuleringsmetoder i statistisk fysik
FK8029, Beräkningsfysik
FK8030, Strålskyddslära med omgivningsradiologi
GE2017, Naturkunskap för gymnasielärare - fysik och geovetenskap - Mom 1: Fysik

Kursutvärderingar, läsåret 2016-17

FK2003, Kvantfysikens principer
FK3008, Biostatistik för fysiker
FK3014, Klassisk fysik - - kursmoment Elektromagnetism
FK3014, Klassisk fysik - - kursmoment Mekanik 1
FK3014, Klassisk fysik - - kursmoment Mekanik 2
FK3014, Klassisk fysik - - kursmoment Termodynamik
FK3015, Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi
FK4003, Digital Systemkonstruktion I
FK4024, Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv - Moment 1: Miljöfysik
FK4025, Fysik med digitala verktyg
FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker - - kursmoment Numeriska metoder
FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker - - kursmoment Statistik
FK4027, Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat
FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik
FK5019, Elektromagnetism och vågor
FK5023, Atom- och molekylfysik
FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi
FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia
FK5026, Projekt inom experimentell modern fysik
FK5027, Avancerad kvantmekanik
FK5028, Strålkällor med medicinska tillämpningar
FK5029, Joniserande strålnings växelverkan med materia
FK5030, Strålningsdetektorer och mätmetoder
FK5031, Strålnings­dosimetri
FK7003, Elementarpartikelfysik
FK7009, Kvantkemi
FK7012, Molekylfysik, I
FK7013, Optik och Laserfysik
FK7017, Kvantoptik
FK7019, Supraledning
FK7039, Bild- och systemanalys I
FK7042, Kondenserade materiens fysik, I
FK8001, Analytisk Mekanik
FK8003, Elektrodynamik I
FK8005, Fysikens matematiska metoder
FK8006, Fysikens statistiska metoder
FK8007, Kvantmekanik, III
FK8008, Statistisk Fysik I
FK8014, Strålterapeutisk fysik och biologi
FK8015, Klinisk strålterapifysik