Översiktsschema för Fysikums kurser läsåret 2022-2023

För att se preliminärt översiktsschema för Fysikums kurser läsåret 2023-2024

Sommarkurser visas längst ned på sidan.

 

Höstterminen 2023

Vårterminen 2024

 
Period
A
B
C
D
A
B
C
D
Period
Kandidat- program år 1 FK3014 Klassisk fysik, 30 hp FK3014 Klassisk fysik, 30 hp Kandidat- program år 1
MM2002 Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp MM4001 Matematik för naturvetenskaper II, 15 hp
Kandidat- program år 2 FK4026 Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker, 15 hp FK5019 Elektromagnetism och vågor, 7,5 hp FK5020 Kvantmekanik, 7,5 hp Kandidat- program år 2
MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp FK5021 Experimentell fysik, 7,5 hp
Kandidat- program år 3, inriktn. fysik FK5023 Atom- och molekylfysik, 7,5 hp FK5025 Stat. mek. o kond. materia, 7,5 hp FK5026 Proj. inom exp. mod. fysik, 7,5 hp FK5027 Avancerad kvantmekanik, 7,5 hp Självständigt arbete, 15 hp Kandidat- program år 3, inriktn. fysik
FK5024 Kärn- och partikelfysik, astrofysik och k, 7,5 hp   Välj bland avancerade kurser, 7,5 hp  
Sjukhus- fysiker- program år 3 FK5015 Kvantf. o stråln.fysik, 7,5 hp FK5028 Strålk. m medic. tillämp, 7,5 hp FK5029 Jon. stråln. vxlv. m mat., 9 hp FK5030 Stråln.det. och mätmet., 7,5 hp FK5031 Strålnings­dosimetri, 7,5 hp FK3015 Intro t anat, fysiol, onko, 6 hp FK6003 Medicinsk stråln.fysik, självst. arbete, 15 hp Sjukhus- fysiker- program år 3
Sjukhus- fysiker- program år 4 FK7064 Bild- och systemanalys, 9 hp FK7065 Grundl. stråln.biologi, 9 hp FK8030 Strålsk. m omg.radiologi, 7,5 hp FK8031 Diagn. radiologisk fysik, 10,5 hp FK8032 Magnetresonans­tomogr., 10 hp FK8037 Nuklearmedicinsk fysik, 11,0 hp FK8038 Sjukhusfysikerns yrkesroll, 3 hp Sjukhus- fysiker- program år 4
Sjukhus- fysiker- program år 5 FK8035 Strålterapeutisk fysik och biologi, 22,5 hp FK8036 Klinisk strålterapifysik, 7,5 hp FK9006 Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete, 30 hp Sjukhus- fysiker- program år 5
Kurser inom lärar­utbildningen FK2010 Naturkunskap för gymnasielärare - fysik, 15 hp   FK5022 Experimentell fysik för lärare, 7,5 hp Kurser inom lärar­utbildningen
Obl. kurser i masterprog. (avancerade kurser) BE7001 Numeriska metoder för fysiker II, 7,5 hp FK7049 Analytisk mekanik, 7,5 hp FK8029 Beräkningsfysik, 15 hp Obl. kurser i masterprog. (avancerade kurser)
FK7045 Elektrodynamik, 7,5 hp DA7011 Programmering och datalogi för fysiker, 7,5 hp FK7058 Statistisk fysik, 7,5 hp  
FK7048 Fysikens matematiska metoder, 7,5 hp   FK7061 Fysikens statistiska metoder, 7,5 hp  
  FK8028 Simuleringsmetoder i statistisk fysik, 7,5 hp  
Övriga avancerade kurser FK7016 Statistisk fysik II, 7,5 hp FK7050 Kosmologi och astropartikelfysik, 7,5 hp FK7046 Optik och Laserfysik, 7,5 hp FK7052 Introduktion till kvantinformation och kva, 7,5 hp Övriga avancerade kurser
FK7047 Kvantoptik, 7,5 hp FK7066 Molekylfysik, 7,5 hp FK7060 Kondenserade materiens fysik, 7,5 hp FK7054 Nanoteknologi, 7,5 hp
FK7056 Detektorfysik, 7,5 hp FK7068 Maskininlärning f fysiker o astronomer, 7,5 hp FK7062 Elementarpartikelfysik, 7,5 hp FK7063 Fysikalisk mätteknik, 7,5 hp
FK7059 Kvantkemi, 15 hp   FK7067 Modern röntgenforskning: teori och tillä, 7,5 hp
  FK8027 Kvantfältteori, 15 hp FK8027 Kvantfältteori, 15 hp FK8018 Kvantfältteori för kondenserad materia, 7,5 hp
    FK8025 Allmän relativitetsteori, 7,5 hp
FK8026 Praktik i fysik, 7,5 hp FK8026 Praktik i fysik, 7,5 hp
FK8039 Praktik i fysik, 15 hp FK8039 Praktik i fysik, 15 hp
Orienterings- kurser, forskargrenen mm FK4003 Digital Systemkonstruktion I, 7,5 hp FK2003 Kvantfysikens principer, 7,5 hp FK2003 Kvantfysikens principer, 7,5 hp FK4028 Introduktion till fysikforskning, 7,5 hp Orienterings- kurser, forskargrenen mm
Period
A
B
C
D
A
B
C
D
Period

 

Sommarkurser 2024

FK1005 God och dålig vetenskap, 7,5 hp