Spektakulära experiment med flytande kväve.

Kul att du vill boka en FysikShow!

Våra shower är normalt en timme långa och innefattar oftast tre till fyra experiment, men i samråd kan vi avvika från det.

Vem kan boka en FysikShow?

Alla som är ansvariga för utbildning av elever. Vi har experiment som är kul för grundskoleelever från åk 6 och uppåt, men också experiment som är mer intressanta för elever på gymnasienivå.

Hur kan jag boka en FysikShow?

Vänligen fyll i nedanstående formulär, och tryck sedan på "Skicka in bokningsförfrågan". Vi återkommer med svar inom två veckor. (Observera att det kan ta längre tid under sommaren.)

Vad kostar det att boka en FysikShow?

Att boka en FysikShow kostar inget. FysikShow är ett samverkansprojekt som bekostas av Stockholms universitet.

Var äger FysikShow rum?

Vi från FysikShow kan ta med experiment till klassrummet eller skolans aula. Det är också möjligt för klasser att komma på besök hos oss på Stockholms universitet. Välj nedan i formulären om ni vill att vi kommer till er på skolan, eller om ni vill komma till oss på AlbaNova universitetscentrum.

Finns det tid för min klass?

Naturligtvis! Vi kommer att försöka passa in alla bokningar.
Vår FysikShow har blivit väldigt populär, fler skolor än någonsin vill boka oss. På grund av söktrycket måste vi prioritera stora grupper för skolbesök. Om er grupp har färre än 25 elever vill vi att ni i första hand kommer till oss. Sannolikheten att vi kan komma ökar betydligt om det kan bli en show för flera klasser samtidigt eller separat för olika klasser vid samma tillfälle.

Speciella behov?

Vänligen meddela oss i förväg om era elever har särskilda behov eller önskar särskild behandling. Vi har tidigare tillgodosett elever med olika funktionshinder så som autism, ADD, ADHD och fysisk funktionsvariation, och erfarenheten har lärt oss att detta är inget problem så länge vi kan förbereda showen i förväg.

Tveka inte att kontakta oss på fysikshow@fysik.su.se vid frågor!


FysikShow bokningsförfrågan:

För att kunna ta emot och behandla bokningar av FysikShow behöver Fysikum lagra kontaktuppgifter för den bokande läraren. Kontaktuppgifterna används enbart i samband med FysikShow, sparas i högst ett år och hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Ja, jag har förstått och accepterar att Fysikum lagrar mina kontaktuppgifter för användning i samband med FysikShow.

Vi behöver veta vilken årskurs eleverna går i för att kunna anpassa undervisningsmaterialet.Vi inom FysikShow är en internationell grupp, och några av oss pratar inte svenska. Kryssa i rutan nedan om det inte är acceptabelt för er att (en del av) showen ges på engelska.
Nej, det är omöjligt att showen (delvis) ges på engelska.


Välj här tema för showen, eller låt oss visa er våra favoritexperiment genom att välja alternativet "Våra favoriter".Har eleverna eleverna sett FysikShow tidigare? Kryssa i så fall i rutan nedan.
Ja, eleverna har sett FysikShow tidigare.
Om svaret är ja, beskriv nedan vilka experiment de tidigare har sett.


När skulle ni vilja ha besök av FysikShow?
(Exempel: vecka/veckor: 44 - 45, eller en tisdag i vecka 47 - 51)

För att besöka er skola, behöver vi transportera en del experiment med en stor bil, därför är det viktigt för oss att din skola kan erbjuda parkeringsplats i närheten. Om skolan inte kan erbjuda parkeringsplats, så föreslår vi att ni besöker oss på Albanova istället”

Var skulle ni vilja se FysikShow, hos er på skolan eller hos oss på AlbaNova universitetscentrum?

Ja, skolan kan erbjuda parkeringsplats.Skriv in siffran tre i fältet nedan (för att visa att du inte är en spamrobot)