Wallenbergstiftelsen beviljar 35,2 milj kr i forskningsbidrag till Sara Strandberg

Förra veckan tillkännagav Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse vilka som detta år beviljats bidrag för projekt som kan leda till forskningsgenombrott. Det är totalt 18 projekt inom medicin, naturvetenskap och teknik/fysik/matematik som delar på 560 milj kr. Bland dessa finns Fysikums Sara Strandberg som beviljats 35,2 milj kr för det femåriga projektet ”Solving the Higgs Fine-Tuning Problem with Top Partners”.
Den centrala frågan för projektet gäller att förstå Higgsbosonens massa. Denna partikel påvisades vid CERN år 2012 men dess massa är mycket mindre än vad standardmodellen förutspår. Sara Strandberg förklarar mer om projektet i en intervju på Stockholms universitets nyhetsida. Projektet kombinerar experiment och teori och involverar förutom Sara Strandberg, David Milstead och Jörgen Sjölin från Fysikum också forskare från Uppsala och Chalmers. Data produceras vid ATLAS-detektorn vid LHC i CERN. Sara Strandberg kom nu till hösten hem från ett sabbatsår där.

Sara Strandberg har sedan tidigare stöd av Wallenbergstiftelsen. Det var 2013 som hon utsågs till Wallenberg Academy Fellow. Det är ett prestigefullt femårigt karriärprogram genom vilket Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stöder särskilt lovande unga forskare.

Vi gratulerar Sara Strandberg och hennes medsökande till denna nya stora framgång!

Från Fysikum gläds vi också åt att Eva Lindroth var medsökande i en annan projektansökan som Stiftelsen beviljade. Det är projektet “Attosecond chronoscopy of electron wave-packets probing” med Raimund Feifel, Göteborgs universitet, som huvudsökande.

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *