Vi minns Gösta Ekspong

Gösta Ekspong dog på sin 95-årsdag den 24 februari. Han var den som startade och byggde upp den omfattande verksamhet i elementarpartikelfysik som sedan länge är ett av Fysikums profilområden.

Gösta Ekspong disputerade 1955 vid Uppsala universitet med en avhandling om kosmiska strålning. Vid fysikinstitutionen i Stockholm fanns vid den tiden bara en professur som innehades av Albin Lagerqvist. Man utlyste 1959 ytterligare en ny professur i fysik som Ekspong erhöll och som han tillträdde 1960. Han förblev verksam som professor vid institutionen tills sin pensionering 1988 och har därefter varit professor emeritus vid Fysikum.

Ekspong byggde successivt upp en stor verksamhet i partikelfysik och 1980 var gruppen Sveriges största. Han var en av de svenska pionjärerna i engagemanget vid partikelfysikanläggningen vid CERN och där fick han också viktiga uppdrag. Vid Stockholms universitet var han en tung företrädare för naturvetenskaplig forskning och undervisning och han var dekanus för fakulteten 1978-81. Gösta Ekspong var också en av initiativtagarna till skapande av ett fysikcentrum i Stockholm, vilket slutligen fullbordades genom byggandet av AlbaNova.

ekspong-photoGösta Ekspong valdes 1969 in i Kungliga Vetenskapsakademien och där fick han en viktig roll bland annat som medlem av nobelkommittén för fysik under många år.

Dagens forskning vid Fysikum bär prägel av arvet från Gösta Ekspongs arbete vid institutionen. Bilden av honom här bredvid är den tavla som sitter uppsatt i sammanträdesrummet vid avdelningen för elementarpartikelfysik. Där följer hans skarpa blick och klara intellekt forskningen i partikelfysik men också arbetet i Fysikums styrelse som sammanträder där.

Med tacksamhet bevarar vi minnet av Gösta Ekspong och hans insatser.

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2 thoughts on “Vi minns Gösta Ekspong”

  1. Han var en väldigt godhjärtad och vis människa och vi hoppas att hans själ förenas med Gud och alla heliga änglar på himmlen.Må hans själ vila i frid och vi kommer aldrig glömma dig.Amen

  2. Jag har aldrig träffat honom, men kände till vilken legend han var. Den 14 och 15 januari förra året (2016) ordnade JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) och KVA två möten i Stockholm som tillägnades till svenskt-japanskt samarbete och i synnerhet samarbetet mellan Oskar Klein och Yoshio Nishina, vilket Gösta Ekspong kände mycket väl till. Han var inbjuden talare vid symposiet 1990 i Tokyo för att hedra minnet av Y. Nishina vid dennes 100-årsdag. Då Yoshio Nishinas son, Kojiro Nishina var talare både på 14 och 15 januari förra året, frågade jag Gösta Ekspong om han hade lust och möjlighet att vara med och han tackade ja att komma den 14 januari. Han var då 94 år. Men på eftermidagen den 14:e fick jag en mejl från honom att han tyvärr inte kan komma, pga av akut sjukdom…

Comments are closed.