Vetenskapsrådet beviljar 60 miljoner för rekrytering av Frank Wilczek

Frank Wilczek. Photo: Kenneth C. Zirkel
Frank Wilczek. Photo: Kenneth C. Zirkel

Igår publicerade Vetenskapsrådet sitt beslut att anslå ett tioårigt bidrag om totalt 60 miljoner kronor för att rekrytera 2004 års Nobelpristagare Frank Wilczek till Fysikum och Stockholms universitet. Frank Wilczek, professor vid MIT, är en av världens främsta teoretiska fysiker med ett mycket brett register inom fysiken. Han tilldelades år 2004 Nobelpriset i fysik (tillsammans med David Gross och David Politzer) för ”upptäckten av asymptotisk frihet i teorin för den starka växelverkan”. Han har givit viktiga bidrag inom en mängd områden som bl. a. stark växelverkan, Higgsfysik, svarta hål, strängteori och kondenserade materiens fysik.
Under 2007 spenderade han en period vid Nordita, som då hade flyttat till Albanova från Köpenhamn. Han samverkade då med CoPS-gruppen och den verksamhet som året därefter bildade Oskar Kleincentret.
Tanken är att Frank Wilczek skall arbeta halvtid vid Fysikum och här bygga upp en forskargrupp. Lärosätet skall medfinansiera minst 30%, vilket innebär att ca 90 milj kr står till förfogande för att etablera den nya verksamheten.
Vi är mycket glada över VR:s beslut att bevilja ett bidrag som kan komma att leda till en rekrytering av Frank Wilczek till Fysikum! Vi är övertygade om att han på ett kraftfullt sätt skulle stärka fysikforskningen vid Fysikum, Oskar Kleincentret, Nordita och Albanova. Vi gläds åt att Fysikum härmed får möjligheten att göra en fjärde rekrytering inom Vetenskapsrådets program för internationell rekrytering av framstående forskare!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •