Två nya stora forskningsbidrag till Fysikum

Två av Fysikums forskare har beviljats stora forskningsbidrag. Katrin Amann-Winkel får fem års bidrag från Swedish Foundations’ Starting Grant för experimentella studier av vatten. Emil Bergholtz har beviljats VR:s sexåriga konsolideringsbidrag för teoretiska studier av “Skulpterade topologiska heterostrukturer” samt därmed också förlängt bidrag som Wallenberg Academy Fellow.

Katrin Amann-Winkel

Katrin Amann-Winkel har sökt ERC Starting Grant och har sökt ERC Starting Grant och kallades i somras till intervju i Bryssel. Hon fick högsta betyg i ERC:s utvärdering men rymdes inte inom den budget som fanns tillgänglig. I Sverige har fem stiftelser gått samman i det man kallar ”Swedish Foundations’ Starting Grant” och riktar sig till dem som har fått högsta betyg i ERC:s utvärdering av ansökningar om Starting Grant men inte rymts inom budgetramen. För dessa har man skapat en utlysning där man kan erhålla motsvarande ekonomiskt stöd. I slutet av 2018 kom det glädjande beskedet att Katrin Amann-Winkel var en av fem som erhållit stöd av denna stiftelsekonstellation. Genom Ragnar Söderberg Stiftelse garanteras hon under fem år ett årligt bidrag om 2.8 Mkr för projektet ”Probing the Glass-Liquid-Liquid-Ice Transitions in Amorphous Water with X-rays”. Som villkor för finansiering av ”Swedish Foundations’ Starting Grant” krävs att bidragsmottagarna fortsätter att ansöka om ERC-medel. Om ERC-ansökan beviljas så tar ERC över finansieringen av projektet. Vi gratulerar Katrin till denna stora framgång!

 

Emil Bergholtz. Foto: Markus Marcetic – Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien

Emil Bergholtz fick nyligen beskedet att Vetenskapsrådet har beviljat honom konsolideringsbidrag. Detta bidrag söks numera i en tvåstegsprocess, där man först skickar in en ”skiss” varpå VR beslutar vilka som får lämna in fullständig ansökan. Konkurrensen är oerhört hård av 306 fullständiga ansökningar beviljas endast 20 (6.5 %) varav endast 9 i naturvetenskap och teknik. Bidraget är sexårigt med 2 Mkr per år (som inte får användas till egen lön). Emil fick detta kontrakt för forskningsprojektet “Skulpterade topologiska heterostrukturer”.

Emil Bergholtz rekryterades till Fysikum 2016 då han hade erhållit stöd från Wallenbergstiftelsen som Wallenberg Academy Fellow (WAF). Det är ett femårigt stöd för vilket nu halva tiden löpt. Med anledning av att Emil nu har beviljats VR konsolideringsbidrag så har Wallenbergstiftelsen beslutat att bevilja honom förlängning som WAF för ytterligare fem år. Förlängningskontraktet är på 3.25 Mkr och ses som ett komplement till konsolideringsbidraget. Vi gratulerar Emil till dessa stora framgångar!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •