Två nya professorer vid Fysikum

Rektor har beslutat att anställa Iuliana Toma-Dasu och Henning Zettergren som professorer vid Fysikum vid Stockholms universitet från och med den 1 juli 2018. Beslutet är fattat efter deras ansökan om befordran.

Iuliana Toma-Dasu kommer från Rumänien där hon erhöll sin masterexamen. Hon flyttade sedan till Umeå och påbörjade forskarutbildning inom medicinsk strålningsfysik vid Umeå universitet. Hon disputerade 2005 med avhandlingen “Theoretical modelling of tumour oxygenation and influences on treatment outcome”. Parallellt fullgjorde hon kurser för att bli certifierad sjukhusfysiker. Hon flyttade till Stockholm och började arbeta inom medicinsk strålningsfysik (MSF) med koppling både till Karolinska institutet och Stockholms universitet. När MSF infogades i Fysikum 2010 så var Iuliana forskarassistent och hon utsågs samma år till docent. Institutionen utlyste ett lektorat som hon erbjöds och tillträdde 2012. Iuliana har ett stort ansvar för undervisningen inom sjukhusfysikerutbildningen men hon är också mycket aktiv inom forskningen och i handledning av doktorander. Hon är sedan flera år avdelningsansvarig för medicinsk strålningsfysik.

Henning Zettergren har fullgjort både sin grundutbildning och forskarutbildning vid Fysikum vid Stockholms universitet. Han disputerade 2005 med avhandlingen “Electron transfer and fragmentation in fullerene collisions”. Fullerener är slutna strukturer av kol (“kolbollar”). Den mest kända C60 ser ut som en liten fotboll uppbyggd av 60 kolatomer. Henning Zettergren har arbetat både teoretiskt och experimentellt. Hans avhandling tilldelades ”Högskoleföreningens pris för bästa avhandling vid den naturvetenskapliga fakulteten på Stockholms Universitet, 2005”. Efter fyra år som postdoktor i Madrid och Aarhus återvände han till Stockholm och anställdes som forskarassistent med finansiering av Vetenskapsrådet. Han blev docent 2012. När Fysikum utlyste en anställning som universitetslektor i experimentell atom- och molekylfysik 2013 så erbjöds Henning Zettergren anställningen i konkurrens med ett starkt internationellt fält av sökande. Han tillträdde lektoratet 2014. Hans forskning är fokuserad mot komplexa molekyler som han studerar såväl experimentellt som genom teoretiska simuleringar. Han har fortlöpande haft projektmedel från VR och han är nu en av nyckelpersonerna inom DESIREE-projektet.

Vi gratulerar våra nya professorer till framgången!

Share this post
  • 42
  •  
  •  
  •