Thors Hans Hansson ny direktör för Nordita

Den här veckan tillträder professor Thors Hans Hansson som direktör för det nordiska institutet för fysik – Nordita. Han efterträder professor Katherine Freese som lämnade uppdraget vid årsskiftet. Hans Hansson har lovat att arbeta som direktör till årets slut.

Prof. Thors Hans Hansson
Prof. Thors Hans Hansson
Hans Hansson är professor i teoretisk fysik vid Fysikum sedan drygt 20 år. Han var i sin tidiga karriär fellow vid Nordita då detta institut låg i Köpenhamn. Hans forskningsverksamhet ligger inom teoretisk kondenserade materiens fysik. Tidigare var han aktiv inom teoretisk elementarpartikelfysik.

Nordita inrättades 1957 som ett nordiskt institut för teoretisk fysik under Nordiska ministerrådet och förlades till Niels Bohrinstitutet i Köpenhamn. Institutet flyttade 2007 till Albanova universitetscentrum med Stockholms universitet och KTH som gemensam värd. De administrativa funktionerna måste dock handhas av ett av lärosätena. Detta har under den första tiden skett genom KTH, men från med 2016 övertar Stockholms universitet ansvaret för Nordita vad gäller det administrativa. Institutet ligger organisatoriskt direkt under Rektor, men kommer i de flesta avseenden hanteras av naturvetenskapliga områdeskansliet. Det lokala forskningssamarbetet mellan fysikinstitutionerna och Nordita ska inte påverkas av den organisatoriska förändringen.

Vi önskar Hans lycka till i de nya arbetsuppgifterna!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *