Teknik möter Naturvetenskap

FysikShow i samarbete med Tekniska Muséet!
I september blev FysikShow kontaktade av Alfred Grimlund, museipedagog på Tekniska Muséet, för att undersöka möjligheterna till ett samarbete med målet att lyfta fram kopplingen mellan naturvetenskap och teknik. Engagemanget var från start stort och efter en lång rad förberedelser arrangerades temadagen på Tekniska Muséet tisdagen den första april.
Dagen inleddes med en uppskattad FysikShow och följdes sedan av tre spännande workshops som de ca 80 inbjudna högstadieeleverna roterade mellan:

TM_fysikshow

Upptäktsfärd på utställningen “100 innovationer”
Under Alfred Grimlunds handledning fick ungdomarna gå på upptäktsfärd i utställningen 100 innovationer för att hitta kopplingar mellan naturvetenskapliga fenomen, till ex. magnetism, och föremål i utställningen. Detta följdes sedan av diskussioner där ungdomarna delade med sig av sina upptäkter och tillsammans diskuterade kopplingarna som de funnit.

Produktion av 3D-film med två mobiltelefoner
Workshop framtagen av David, handledd tillsammans med Odd och Tanja.
Eleverna delades in i mindre grupper som fick i uppgift att filma ett valfritt objekt med två mobiltelefoner. De två kamerorna agerade varsitt öga och med hjälp av mjukvara lades de två filmerna ihop, steg för steg, till en 3D-film. Alla grupper fick till sist spela upp sina filmer på en 3D-TV för att beskåda sina verk och under diskussion försöka förstå hur tekniken fungerar.

Ett stort tack till Vetenskapens Hus som med kort varsel lånade ut datorer till FysikShow för att producera 3D-filmerna på!

Ljusets hastighet samt olika föremål i en mikrovågsugn
Workshop framtagen och handledd av Tor och Daniel.
Genom att mäta i det mönster av lokalt smält ost som uppstår på en icke-roterande tallrik fick grupperna uppskatta våglängden på mikrovågorna – med lite god vilja kunde ljushastigheten uppskattas till ett värde som avvek från litteraturvärdet med ca 5%.
Workshopen avslutades med en demonstration av olika föremåls uppförande i mikrovågsugnar, såsom uttjänade glödlampor, vindruvor och eldflammor. Ungdomarna blev informerade om att detta är ytterst farligt om inte korrekt utfört och därför bara får utföras av kunniga inom området.

“Ambitionen med fysikdagen på muséet var att lyfta fram fysikens roll för teknikutvecklingen. Vi ville belysa att tekniken som omger oss i vår vardag ofta är ett direkt resultat av forskning inom fysikens område. I utställningen 100 Innovationer finns det många goda exempel på denna symbios mellan fysik och teknik som vi har lyft fram under fysikdagen. Att kunna komplettera detta med praktiska workshops i samarbete med Fysikum tror vi kan hjälpa till att skapa en bredare förståelse och öka intresset för fysiken och teknikens områden” säger Alfred.

fysikshow_team2014“Vi i FysikShow känner oss otroligt glada över samarbetet med Tekniska Muséet och hoppas på fler projekt tillsammans! Jag vill tacka Alfred som tog initiativ till denna dag; Michael Odélius och Serena Nobili för stöd i planeringen; Vetenskapens Hus för utlåning av datorer; Fysikum för möjligheten att jobba med outreachprojekt som detta och till sist mina fantastiska kollegor i FysikShow: Daniel, David, Odd och Tanja.” säger Tor Kjellsson, ansvarig för FysikShow.

Vill du veta mer om FysikShow så kan du klicka här: http://www.fysik.su.se/skolor_allmanhet/fysikshow/
Vill du veta mer om temadagen eller få kontakt med FysikShow kan
du skicka ett e-mail till: fysikshow@fysik.su.se

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •