Tag Archives: Wallenberg Academy

Två nya stora forskningsbidrag till Fysikum

Två av Fysikums forskare har beviljats stora forskningsbidrag. Katrin Amann-Winkel får fem års bidrag från Swedish Foundations' Starting Grant för experimentella studier av vatten. Emil Bergholtz har beviljats VR:s sexåriga konsolideringsbidrag för teoretiska studier av "Skulpterade topologiska heterostrukturer" samt därmed också förlängt bidrag som Wallenberg Academy Fellow.
Katrin Amann-Winkel
Katrin Amann-Winkel har sökt ERC Starting Grant och har sökt ERC Starting Grant och kallades i somras till intervju i Bryssel. Hon fick högsta betyg i ERC:s utvärdering men rymdes inte inom … Continue Reading ››

Jonas Larson utsedd till Wallenberg Academy Fellow

Idag kungjorde Wallenbergstiftelsen vilka som har utsetts till Wallenberg Academy Fellows (WAF) detta år. I år utsågs 29 nya Fellows. Programmet täcker alla vetenskapsområden. Nio tillföll naturvetenskap. Till vår stora glädje så är en av dessa Fysikums forskare Jonas Larson! Han är en av två från Stockholms universitet som erhåller bidraget och utmärkelsen.