Tag Archives: Vetenskapsrådet

Utvärderarnas omdöme om OKC – ”highest international levels”

PrintOskar Kleincentret (OKC) bildades för fem år sedan när en ansökan till Vetenskapsrådet om Linnémedel beviljades. Det var ett tioårigt bidrag för att skapa en Linnémiljö för forskning inom kosmopartikelfysik. Det har blivit en mycket framgångsrik och dynamisk miljö som nu innefattar omkring hundra personer som forskar inom området där man försöker förstå universums okända sidor, som den mörka materiens natur, mörk energi ….Centret innefattar förutom Fysikum också institutionen för astronomi samt institutionen för fysik vid KTH. Efter en utvärdering efter två … Continue Reading ››

Katie Freese rekryteras till Fysikum och Stockholms universitet genom ett VR-anslag på 101.5 Mkr

Katherine_FreeseIdag kom det glädjande beskedet att Vetenskapsrådet har beslutat stödja en rekrytering av Katherine (Katie) Freese till Stockholms universitet och Fysikum. Rekryteringen sker genom VR:s program för att rekrytera världsledande forskare till Sverige. För rekrytering av Katie Freese anslås totalt 101.5 Mkr över tio år. Katie Freese är teoretiker och en av världens auktoriteter inom kosmologi och astropartikelfysik. Hon har varit verksam vi de främsta universiteten i USA som Harvard, UC Berkeley, UC Santa Barbara och MIT. Sedan 15 år är hon … Continue Reading ››