Tag Archives: utvärdering

Utvärderarnas omdöme om OKC – ”highest international levels”

PrintOskar Kleincentret (OKC) bildades för fem år sedan när en ansökan till Vetenskapsrådet om Linnémedel beviljades. Det var ett tioårigt bidrag för att skapa en Linnémiljö för forskning inom kosmopartikelfysik. Det har blivit en mycket framgångsrik och dynamisk miljö som nu innefattar omkring hundra personer som forskar inom området där man försöker förstå universums okända sidor, som den mörka materiens natur, mörk energi ….Centret innefattar förutom Fysikum också institutionen för astronomi samt institutionen för fysik vid KTH. Efter en utvärdering efter två … Continue Reading ››