Tag Archives: Undervisning

Emma Andersson receives a prize for pedagogical innovation

The Center for University Teacher Education and the Stockholm University Student Union together organize a contest for students about how learning and teaching at university education can be improved. Emma Andersson, PhD at the Department of Physics, has presented one of the three projects awarded this years prize.
The three recipients of the prize are Cecilia Sandin, Emma Andersson and Linnea Östensson.
We asked Emma to tell us more about the project she presented.

How did you get your idea?

I felt there … Continue Reading ››

God fortsättning på det nya året!

Verksamheten vid Fysikum är nu i full gång efter julledigheterna.
Som ett första steg i de förestående omflyttningarna inom huset så påbörjas nästa vecka ombyggnationen i korridoren där Fysikums studentexpedition finns (plan 4). Expeditionen kommer att flyttas till andra änden av denna korridor och entrén till korridoren kommer att bli mitt emot den nya expeditionen. När ombyggnationen är klar så kommer Fysikums administrativa avdelning flytta ned till denna korridor.

Kvantmekaniken är flippad i år!

Kvantmekanik II-kursen har i höst sett annorlunda ut än vanligt. Jag har provat att istället för traditionell undervisning använda mig av något som kallas Flipped Classroom. I traditionell undervisning med vanliga föreläsningar är studenterna tämligen passiva. Idén med Flipped Classroom är att istället flytta denna del av undervisningen bort från föreläsningssalen och utnyttja tiden med föreläsaren bättre med aktiverande undervisningsaktiviteter.