Tag Archives: röntgenlaser

Nya metoder att analysera diffraktionsdata från röntgenlasrar

Den 16 mars publicerade Nature Methods artikeln ” Accurate macromolecular structures using minimal measurements from X-ray free-electron lasers”. Bland författarna finns Jonas Sellberg som är doktorand vid Fysikum. Han är den som har utvecklat tekniken för injektion av mikrojetstrålar av kristaller i vakuum som möjliggjort kristallografi med röntgenljus från frielektronlasern LCLS.

Projektanslag Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

I veckan kungjordes Wallenbergsstiftelsen beslut om 770 Mkr till olika forskningsprojekt. I två av dessa finns Fysikum med som sökande. The Oskar kleincentret (OKC) har genom Jesper Sollerman, Ariel Goobar och Claes Fransson fått stöd för ett 5-års långt projekt för att hitta och studera supernovor, medan Lars Pettersson finns med i det konsortium som beviljats medel för utveckling av teoretiska modeller för röntgenspektroskopi