Tag Archives: Rekrytering

Hiranya Peiris tillträder professur i kosmopartikelfysik

Vi välkomnar Hiranya Peiris som idag tillträder som professor i kosmopartikelfysik vid Fysikum! Hon kommer att ytterligare stärka den framgångsrika forskningsverksamhet som bedrivs inom Oskar Kleincentret för kosmopartikelfysik (OKC) som bland annat innefattar kosmologi, astrofysik och partikelfysik. Hon har också av rektor utsetts som ny programdirektör för OKC från den 1 oktober.

Katie Freese rekryteras till Fysikum och Stockholms universitet genom ett VR-anslag på 101.5 Mkr

Katherine_FreeseIdag kom det glädjande beskedet att Vetenskapsrådet har beslutat stödja en rekrytering av Katherine (Katie) Freese till Stockholms universitet och Fysikum. Rekryteringen sker genom VR:s program för att rekrytera världsledande forskare till Sverige. För rekrytering av Katie Freese anslås totalt 101.5 Mkr över tio år. Katie Freese är teoretiker och en av världens auktoriteter inom kosmologi och astropartikelfysik. Hon har varit verksam vi de främsta universiteten i USA som Harvard, UC Berkeley, UC Santa Barbara och MIT. Sedan 15 år är hon … Continue Reading ››