Tag Archives: Nobelpris

Fysikum gläds åt Nobelpris för neutrinofysik

Nobelpriset i fysik till Takaaki Kajita (Univ. of Tokyo) och Art McDonald (Queen’s University, Canada) för upptäckten av neutrinooscillationer, och därmed också av att neutriner har massa, är mycket välförtjänt. Priset riktar strålkastarljuset på den typ av fundamental fysik som bedrivs på Fysikum med stor framgång av många grupperingar. Neutrinon är universums näst vanligaste kända partikel, efter fotonen, och en av de svåraste att studera.

Datorn – visar vägen i atomernas värld

Med kvantmekanik kan vi beskriva kemiska processer i gas fas, men för att modellera tex. en biokemisk reaktion krävs att vi kan ta hänsyn till växelverkningar på många olika längdskalor. Martin Karplus, Michael Levitt och Arieh Warshel tilldelades Nobelpriset i kemi 2013 “för utvecklandet av flerskalemodeller för komplexa kemiska system”. Deras arbete har lett till metoder för att studera kemiska processer som idag är standardredskap inom såväl akademisk forskning som inom exempelvis läkemedelsindustrin.

Nobelpris till Higgs och Englert!

Efter en timmes spänd väntan stod det äntligen klart att 2013 års Nobelpris i fysik tilldelas François Englert och Peter W. Higgs “for the theoretical discovery of a mechanism that contributes to our understanding of the origin of mass of subatomic particles, and which recently was confirmed through the discovery of the predicted fundamental particle, by the ATLAS and CMS experiments at CERN’s Large Hadron Collider”.