Tag Archives: mörk materia

Bevis för mörk materia i Vintergatans inre

En ny studie bevisar förekomsten av mörk materia i den innersta delen av Vintergatan, inklusive i vårt eget kosmiska grannskap. Studien visar att stora mängder mörk materia existerar runt omkring oss men även mellan oss och det galaktiska centret. Resultaten utgör ett grundläggande steg framåt i strävan efter att förstå mer om den mörka materian och dess natur.

Nya rön om mörk materia: forskningen kan stå inför ett genombrott

Endast cirka 5 procent av universum är känt. Resten vet vi inte vad det är. Forskare har kommit så långt som att cirka tjugotre procent av universum består av så kallad mörk materia. Denna materia har ingen sett och ingen vet vad den består av. Nya rön från forskare vid Stockholms universitet visar att vi kan inför ett genombrott vad gäller forskningen om mörk materia.

Jan Conrad får forskningsbidrag på 29 milj kr från Wallenbergstiftelsen

Idag publicerar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse sitt beslut om att stödja 24 forskningsprojekt som har möjlighet att leda till nya vetenskapliga genombrott. Man anslår sammanlagt 810 Mkr för att stödja dessa projekt under fem år. Bland bidragsmottagarna finns Fysikums professor Jan Conrad som erhåller 28 883 000 kr för projektet ”Discovering Dark Matter Particles in the Laboratory”.