Tag Archives: medicinsk strålningsfysik

Två nya professorer vid Fysikum

Rektor har beslutat att anställa Iuliana Toma-Dasu och Henning Zettergren som professorer vid Fysikum vid Stockholms universitet från och med den 1 juli 2018. Beslutet är fattat efter deras ansökan om befordran. Iuliana Toma-Dasu kommer från Rumänien där hon erhöll sin masterexamen. Hon flyttade sedan till Umeå och påbörjade forskarutbildning inom medicinsk strålningsfysik vid Umeå universitet. Hon disputerade 2005 med avhandlingen “Theoretical modelling of tumour oxygenation and influences on treatment outcome”. Parallellt fullgjorde hon kurser för att bli certifierad sjukhusfysiker. Hon flyttade till Continue Reading ››

Ionising radiation: both cure and cause of cancer

Ionising radiation is a two-edged sword with respect to cancer. On the one hand it is successfully used for treating malignant tumours; on the other hand it is a well-known carcinogen. During the last decades the life expectancy for many cancer patients has increased due to improvements in both early detection and therapy methods and therefore late effects become a matter of concern for the long term survivors of cancer therapy.

The ART of radiation therapy – Adaptive Radiation Therapy

Radiation treatment is one of the main therapeutic modalities for the treatment of cancer. It succeeds in the eradication of tumours in many patients with the preservation of the vital functions of the nearby healthy organs. However increases in the success rate of treatment are still necessary and attempts to improve radiotherapy are continuously made as local tumour control and prevention of the metastatic spread are important requirements for the success of cancer treatment.

Examensarbete i medicinsk strålningsfysik väcker internationell uppmärksamhet

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor idag. Tack vare nationella screeningprogram, förbättrad diagnostik och ökad folkbildning ökar andelen som diagnostiseras i ett tidigt skede av sjukdomen. För dessa patienter är bröstbevarande behandling, inklusive partiell kirurgi och strålbehandling av hela det kvarvarande bröstet, den vanligaste behandlingsmetoden. Det senaste årtiondet har intresset för en accelererad partiell strålbehandling av bröstcancer ökat tack vare tidigare diagnoser, teknikutvecklingen inom strålbehandlingen, ökad kunskap inom radiobiologi och om recidivens lokalisation. Som ett led i denna utveckling har ett nytt stereotaktiskt strålbehandlingssystem dedikerat till partiell strålbehandling av … Continue Reading ››