Tag Archives: magnetism

Röntgenmikroskop avslöjar “solitoner”, en speciell typ av magnetisk våg

Forskare har använt sig av ett kraftfullt, specialbyggt röntgenmikroskop
vid SLAC National Accelerator Laboratory I Kalifornien för att direkt
observera den magnetiska versionen av en soliton, en typ av våg som kan
röra sig utan motstånd. Forskare undersöker om sådana magnetiska vågor
kan användas för att transportera och lagra information i en ny, mer
effektiv form av datorminne som kräver mindre energi och genererar
mindre värme .