Tag Archives: kvinnofysiker

Hiranya Peiris receives Fred Hoyle Medal and Prize

The Institute of Physics (UK) has decided to select Professor Hiranya Peiris as Award Winner of 2018 Fred Hoyle Medal and Prize. The Institute of Physics Awards 'aim to build and reinforce a sense of community by recognising and rewarding excellence in individuals and teams who have made a contribution to physics in the UK and Ireland’. The Fred Hoyle Prize is given ‘for distinguished contributions to astrophysics, gravitational physics or cosmology’.
Prof. Hiranya Peiris
Hiranya Peiris was recruited … Continue Reading ››

Två nya professorer vid Fysikum

Rektor har beslutat att anställa Iuliana Toma-Dasu och Henning Zettergren som professorer vid Fysikum vid Stockholms universitet från och med den 1 juli 2018. Beslutet är fattat efter deras ansökan om befordran. Iuliana Toma-Dasu kommer från Rumänien där hon erhöll sin masterexamen. Hon flyttade sedan till Umeå och påbörjade forskarutbildning inom medicinsk strålningsfysik vid Umeå universitet. Hon disputerade 2005 med avhandlingen “Theoretical modelling of tumour oxygenation and influences on treatment outcome”. Parallellt fullgjorde hon kurser för att bli certifierad sjukhusfysiker. Hon flyttade till Continue Reading ››

Hiranya Peiris tillträder professur i kosmopartikelfysik

Vi välkomnar Hiranya Peiris som idag tillträder som professor i kosmopartikelfysik vid Fysikum! Hon kommer att ytterligare stärka den framgångsrika forskningsverksamhet som bedrivs inom Oskar Kleincentret för kosmopartikelfysik (OKC) som bland annat innefattar kosmologi, astrofysik och partikelfysik. Hon har också av rektor utsetts som ny programdirektör för OKC från den 1 oktober.

Katie Freese rekryteras till Fysikum och Stockholms universitet genom ett VR-anslag på 101.5 Mkr

Katherine_FreeseIdag kom det glädjande beskedet att Vetenskapsrådet har beslutat stödja en rekrytering av Katherine (Katie) Freese till Stockholms universitet och Fysikum. Rekryteringen sker genom VR:s program för att rekrytera världsledande forskare till Sverige. För rekrytering av Katie Freese anslås totalt 101.5 Mkr över tio år. Katie Freese är teoretiker och en av världens auktoriteter inom kosmologi och astropartikelfysik. Hon har varit verksam vi de främsta universiteten i USA som Harvard, UC Berkeley, UC Santa Barbara och MIT. Sedan 15 år är hon … Continue Reading ››

Massive gravitons: towards completing the model of our Universe

The Standard Model of Particle Physics is a quantum field theory model that describes the dynamics and interactions of fundamental particles. These particles possess different properties, the most important ones being their mass and their intrinsic angular momentum, called spin. The Standard Model contains matter fermions with spin 1/2 as well as gauge bosons with spin 1. The task of the bosons is to mediate the strong and electroweak forces between the fermions. Less than two years ago, the discovery of the Higgs boson with spin 0, which is responsible … Continue Reading ››

The ART of radiation therapy – Adaptive Radiation Therapy

Radiation treatment is one of the main therapeutic modalities for the treatment of cancer. It succeeds in the eradication of tumours in many patients with the preservation of the vital functions of the nearby healthy organs. However increases in the success rate of treatment are still necessary and attempts to improve radiotherapy are continuously made as local tumour control and prevention of the metastatic spread are important requirements for the success of cancer treatment.

Jakten på det allra minsta

Partikelfysik handlar om att studera materiens allra minsta beståndsdelar, elementarpartiklarna, och de krafter som verkar mellan dem. Kan vi förstå detta allra minsta och mest grundläggande kan vi också lära oss mycket om universum och det allra största. Ett stort steg framåt i vår förståelse av universum kom i juli 2012 då de två stora experimenten vid CERN:s partikelaccelerator LHC tillkännagav upptäckten av Higgspartikeln.