Tag Archives: Kvantmekanik

Shaking atoms and watching them dance at a higher and forbidden tempo

Schematic of the unit cell of SrTiO3. Red is titanium, green is strontium and white is oxygen. The green and white cages indicate the equilibrium position of the unit cells, while the actual atomic position shows the displacement induced by a strong terahertz electric field that was measured with femtosecond x-ray pulses.
Many properties of materials depend on how the atoms making up the material are arranged in a specific periodic structure. This fact, together with the electric forces that … Continue Reading ››

Kvantmekanik i kortspelet bridge

Bridge är ett av världens mest populära och klassiska kortspel. I ett internationellt sammarbete har forskare vid gruppen för kvantinformation och kvantoptik vid Stockholms universitet framgångsrikt demonstrerat att kvantmekanik kan användas för att skapa strategier som ger ’kvantspelare’ signifikanta övertag över samtliga klassiska (vanliga) bridgespelare – utan att bryta mot några av Internationella Bridge Federationens regler.

Datorn – visar vägen i atomernas värld

Med kvantmekanik kan vi beskriva kemiska processer i gas fas, men för att modellera tex. en biokemisk reaktion krävs att vi kan ta hänsyn till växelverkningar på många olika längdskalor. Martin Karplus, Michael Levitt och Arieh Warshel tilldelades Nobelpriset i kemi 2013 “för utvecklandet av flerskalemodeller för komplexa kemiska system”. Deras arbete har lett till metoder för att studera kemiska processer som idag är standardredskap inom såväl akademisk forskning som inom exempelvis läkemedelsindustrin.

Kaos på atomär nivå

Kaosteori studerar dynamiska modeller som är oerhört känsliga för små fluktuationer. Minimala ändringar i systemets begynnelsetillstånd leder t.ex. normalt till helt olika lösningar. Strikt kaotisk tidsutveckling kräver att den underliggande matematiska modellen är så kallat icke-linjär. Eftersom kvantmekaniken är en linjär teori stöter vi på ett problem: Hur kan kaos uppstå i naturen om de fysikaliska lagarna grundar sig på en linjär modell? Forskare på Fysikum har föreslagit att använda ett Bose-Einstein kondensat av kalla atomer för att få en djupare förståelse av kaos på en mikroskopisk skala. Kaotiska system Edward Lorenz, … Continue Reading ››