Tag Archives: gravitation

Första bilderna av galax som kröker ljus från supernova

En internationell forskargrupp under ledning av Ariel Goobar vid Stockholms universitet kan för första gången visa bilder från en Typ Ia-supernova, där ljuset är kraftigt fokuserat av krökningen från gravitationen kring en galax i siktlinjen. Observationerna visar på en lovande ny teknik för att testa teorier för universums accelererande expansion, om gravitationen och om fördelningen av mörk materia i universum.

Massive gravitons: towards completing the model of our Universe

The Standard Model of Particle Physics is a quantum field theory model that describes the dynamics and interactions of fundamental particles. These particles possess different properties, the most important ones being their mass and their intrinsic angular momentum, called spin. The Standard Model contains matter fermions with spin 1/2 as well as gauge bosons with spin 1. The task of the bosons is to mediate the strong and electroweak forces between the fermions. Less than two years ago, the discovery of the Higgs boson with spin 0, which is responsible … Continue Reading ››