Tag Archives: comqo

Giant ions precisely confined

The trapped ion quantum technologies group at Fysikum led by Markus Hennrich has published a paper in Physical Review X reporting the first Rydberg excitation of trapped strontium ions. Trapped Rydberg ions are a novel quantum system and a promising candidate for building a scalable quantum computer.

Röntgenmikroskop avslöjar “solitoner”, en speciell typ av magnetisk våg

Forskare har använt sig av ett kraftfullt, specialbyggt röntgenmikroskop
vid SLAC National Accelerator Laboratory I Kalifornien för att direkt
observera den magnetiska versionen av en soliton, en typ av våg som kan
röra sig utan motstånd. Forskare undersöker om sådana magnetiska vågor
kan användas för att transportera och lagra information i en ny, mer
effektiv form av datorminne som kräver mindre energi och genererar
mindre värme .

Supraledande virvel som en kvantiserad informations bit

Supraledare kan användas i framtida superdatorer, eftersom de kan minska dramatisktenergiförbrukningen och ger möjlighet att operera med kvantiserade tillstånd som är idealiska för Boolean logik. Forskare vid Stockholms universitet presenterar i senaste numret av Nature Communications en proof-of-concept för en ny typ av supraledande minne, som grundar sig på en kvantiserad supraledande virvel.

Kvantmekanik i kortspelet bridge

Bridge är ett av världens mest populära och klassiska kortspel. I ett internationellt sammarbete har forskare vid gruppen för kvantinformation och kvantoptik vid Stockholms universitet framgångsrikt demonstrerat att kvantmekanik kan användas för att skapa strategier som ger ’kvantspelare’ signifikanta övertag över samtliga klassiska (vanliga) bridgespelare – utan att bryta mot några av Internationella Bridge Federationens regler.