Tag Archives: Antimateria

Antimatter spectroscopy

First measurements of the line-shape of the 1s-2s in the antihydrogen atom are reported in a paper published in Nature, by the ALPHA collaboration, where Fysikum is a partner. The line shape agrees with ordinary hydrogen to a relative precision of 2x10-12, and thus puts an upper limit to the possible violation of matter-antimatter symmetries.
Photo © CERN
In the history of modern physics, the hydrogen atom has played a central role. Starting with the … Continue Reading ››

Nytt ljus på antimateria

Forskare vid Fysikum och ALPHA-samarbetet på Cern har för första gången lyckats mäta 1s-2s övergången i antiväte. Detta har sedan ungefär 20 år varit ett av huvudmålen för forskningen vid CERNs antiproton decelerator (AD). Svante Jonsell vid Fysikum är en av forskarna bakom resultaten som idag publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Antiatomer fångade i atomfälla

Atomer gjorda av den vanliga materiens spegelbild - antimateria har fångats i en atomfälla. Experimentet har utförts vid CERN av ett forskarsamarbete kallat ALPHA, bestående av cirka 40 forskare vid 15 universitet, däribland Svante Jonsell vid Stockholms Universitet. Målet är nu att kunna studera antiatomerna i fällan för att se om de på något vis skiljer sig från vanliga atomer.
Paul Dirac
Paul Dirac Paul Dirac förutsade 1930 antipartiklars existens.
Antimateria Antimateria började som en rent teoretisk ide. Kring 1930 försökte Paul Dirac kombinera Einsteins speciella relativitetsteori med … Continue Reading ››