Stort forskningsstöd till Fysikum från Wallenbergstiftelsen

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har idag publicerat sitt beslut om ekonomiskt stöd till 22 framstående forskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik.
Två av de allra största tillfaller Fysikum. Professor Henrik Cederquist beviljas som huvudsökande 37,2 milj kr för projektet ”Probing charge- and mass-transfer reactions on the atomic level”. Professor Hiranya Peiris är huvudsökande för projektet ”Understanding the Dynamic Universe” som beviljas 37,8 milj kr. Därutöver tillfaller en del av projektbidraget ”Halvledare med stora bandgap för nästa generations kvant-komponenter”, med professor Igor Abrikosov, Linköpings universitet som huvudsökande, till Fysikum eftersom professor Mohamed Bourennane är medsökande.

Prof. Henrik Cederquist

Professor Henrik Cederquist (numera vicerektor vid Stockholms universitet) har lett uppbyggnaden av DESIREE-anläggningen vid Fysikum vid Albanova. Det är en elektrostatisk dubbellagringsring nedkyld till 13 K och med extremt ultrahögvakuum. Här kan man studera fundamentala atomära och molekylära reaktioner, vilka också är av stort intresse för astrofysik. Anläggningen har nyligen av Vetenskapsrådet antagits som en nationell infrastruktur.

Hiranya Peiris vid Oskar Klein Centre. Foto: Serena Nobili /Oskar Klein Centre, Stockholms universitet

Hiranya Peiris rekryterades till Fysikum för två år sedan som professor i kosmopartikelfysik samt föreståndare för Oskar Kleincentret. Hon får nu tillsammans med medarbetare från Fysikum och från institutionen för astronomi projektmedel för att studera universums utveckling och sammansättning. Projektet baseras på data som kommer att genereras av the Large Synoptic Survey Telescope (LSST).
Fysikum slöt som medlem avtal med det internationella projektet LSST i samband med att Hiranya Peiris rekryterades till Fysikum.

Mohamed Bourennane, forskare vid Fysikum.

Professor Mohamed Bourennane är som nämnts ovan medsökande i det projekt som beviljats till Linköpings universitet. Man ska skapa kvant-material som innehåller källor för enskilda fotoner och enskilda spinn, och kombinera dessa med olika optiska och elektroniska halvledarstrukturer. Detta kan leda till olika kvant-teknologiska tillämpningar. Mohamed Bourennane erhöll för tre år sedan, som huvudman, stöd för Wallenbergstiftelsen för projektet ”Photonic Quantum Information”.

Ytterligare tre projektbidrag tillföll Stockholms universitet!

Vi gläds åt våra forskares framgångar och önskar dem lycka till!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •