Stefano Bonetti beviljas ERC-bidrag

Vi har nu fått det glädjande beskedet att Stefano Bonetti har beviljats ERC Starting Grant med 2 Meuro för sin ansökan ”Magnetic speed limit”. Det handlar om dynamiska studier av magnetisering med THz-excitation och ultrasnabb röntgen vid frielektronlasrar. Ett tillämpningsområde för sådan forskning är att skapa snabbare datorer.

Stefano Bonetti
Stefano Bonetti, forskare vid Fysikum, Stockholms universitet

Stefano Bonetti kom till Fysikum hösten 2014 genom repatrieringsbidrag från Wallenbergstiftelsen efter en postdoktorsperiod i Stanford.
Kort därefter erhöll han ett s k INCA-bidrag (International Career Grant) på sammanlagt nära 8 Mkr under fyra år. Denna bidragsform är en samfinansiering från Vetenskapsrådet och EU för att stödja unga forskare i början av karriären. Han tillträdde en forskaranställning vid Fysikum med finansiering från detta i mars 2015.
Med kraftigt stärkt finansiering genom det nu beviljade ERC-bidraget så får Stefano möjlighet att bygga upp en experimentell verksamhet som har goda förutsättningar att bli mycket framgångsrik.
Vi gratulerar Stefano Bonetti till denna framgång och gläds med honom!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

One thought on “Stefano Bonetti beviljas ERC-bidrag”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *