Science meetup på Fysikum

Under sportlovet anordnade Fysikum, Vetenskapens hus och Kungliga vetenskapsakademien en så kallad ” Science meetup” som riktar sig till gymnasieelever och främst till nyanlända ungdomar. Idén bakom projektet är att hjälpa de nyanlända ungdomarna in i det svenska samhället genom interaktion med svenska ungdomar.

Det meetup som hölls på fysikum omfattade allt möjligt som rör fysik, med en blandning av teori, experiment, räkneövningar och datorsimuleringar. Ett flertal inbjudna föreläsare höll lektioner om utvalda ämnen som relativitetsteori, partikelfysik, molekyler i rymden och kvantmekanik. Dagarna innehöll också olika studiebesök i laboratorier, och eleverna fick även möjlighet att själva prova på en del experiment som t.ex. kvantmekanikens “bombexperiment” där man till synes kan finna en bomb utan att titta på den.

Totalt deltog 13 elever från gymnasieskolor runt om i Stockholm. Från fysikum var vi ett tiotal som hjälpte till med de olika delmomenten. Utöver forskarna från fysikum hjälpte även två lärare till, en från Rudbecks gymnasium och en från Vetenskapens hus. Föreläsningar, övningar och labborationer ägde rum på Vetenskapens hus.

Finansieringen av projektet kommer från Knut och Alice Wallenberstiftelsen. Mer information kan hittas på kva.se där det även läggs upp information om kommande meetups.

– Jonas Larson

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •