Sara Strandberg utsedd till Wallenberg Academy Fellow

sara_strandbergIdag har Wallenbergstiftelsen kungjort vilka som i år har utsetts till Wallenberg Academy Fellows. Det är stiftelsens stora statsning på unga lovande forskare i början av karriären.
Till vår stora glädje var Sara Strandberg en av dem som utsågs som Fellow. Det är naturligtvis en stor ära att bli utsedd som sådan, men det skapar också nya substantiella resurser för forskningsverksamheten. Stiftelsen anslår 1.5 Mkr årligen under fem år med möjlighet till förlängning.

Sara Strandberg är verksam inom experimentell partikelfysik och har en viktig roll inom ATLAS-experimentet vid LHC på CERN. Hon har också varit en massmedialt synlig forskare. Sommaren 2012 då CERN meddelade att man funnit Higgspartikeln så blev Sara intervjuad i TV:s Aktuellt-studio om innebörden av upptäkten. Sara anställdes som universitetslektor vid Fysikum 2011. Nu gläds vi med Sara Strandberg och gratulerar till den framgång hon nu rönt genom att bli utsedd som Wallenberg Academy Fellow!

Förra året kunde vi också glädjas över att få en av våra forskare utsedd som Wallenberg Academy Fellow, då Jan Conrad utsågs.

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  

2 thoughts on “Sara Strandberg utsedd till Wallenberg Academy Fellow”

Comments are closed.