Sara Strandberg ny professor vid Fysikum

Rektor har beslutat att anställa Sara Strandberg som professor vid Fysikum vid Stockholms universitet från och med den 1 Juli 2020. Beslutet är fattat efter ansökan om befordran

Courtesy Markus Marcetic

Sara disputerade 2007 på en avhandling inom experimentell acceleratorbaserad partikelfysik. Efter disputation spenderade Sara tre år som postdoktor vid University of Berkeley, USA. Hon återvände till Sverige 2010 som forskarassistent och blev universitetslektor 2011. Saras forskning handlar om experimentell fysik inom området elementarpartikelfysik. I synnerhet är hon intresserad av att hitta nya partiklar som kan förklara den stora andelen osynlig materia (mörk materia) som astrofysikaliska observationer påvisar. För detta ändamål använder hon sig av data från ATLAS experimentet, som gör mätningar vid Large Hadron Collider på CERN. För hennes bidrag till forskningen har Sara erhållit ett antal erkännanden och priser. Hon har varit Wallenberg Academy Fellow från 2013 till 2018 och blev Wallenberg Academy Scholar 2019. Hon blev även tilldelat Göran Gustafsson priset 2018. Sara är en mycket uppskattad handledare och mentor för doktorander och mycket aktiv i tredje uppgiften. 2014-2019 var hon medlem i Sveriges Unga Akademi. Vi gratulerar till Saras framgång!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •