Priser för två doktorsavhandlingar

Jonas Sellberg
Jonas Sellberg

Ur Sigrid Arrhenius Stipendiefond ges i år ett stipendium om 37 000 kr till ”en lovande forskare som lägger fram sin doktorsavhandling under 2014 eller 2015” vid naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Årets stipendium tillföll Jonas Sellberg som försvarade sin avhandling “X-ray scattering and spectroscopy of supercooled water and ice” den 30 maj. Han har genomfört sitt experimentella arbete vid frielektronlasern LCLS vid SLAC National Accelerator Laboratory.

Angnis Schmidt-May
Angnis Schmidt-May

Högskoleföreningen delar varje år ut ett stipendium inom naturvetenskapliga fakulteten för en ”framstående vetenskaplig prestation inom ramen för en doktorsavhandling”. Pristagare för doktorsavhandling som framlagts under 2013 har nu fastställts. Det blev också till en av Fysikums doktorander. Stipendiet utdelas till Angnis Schmidt-May för hennes avhandling ”Classically consistent theories of interacting spin-2 fields”.

Fysikum gläds över dessa stora framgångar och gratulerar Angnis och Jonas till dessa fina utmärkelser!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •