Peter Amann stöds med 6.4 milj kr från SSF

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) utlyste i slutet av 2017 medel för ”projekt för att främja utvecklingen av instrument, metod och tekniker som ger förutsättningar för framtida, avancerad forskning och innovation.”. SSF konstaterar att det är angeläget att stödja personer som engagerar sig i att utveckla nya instrument och metoder. Det är ofta en förutsättning att föra forskningsfronten framåt. Men SSF konstaterar att det behövs mer incitament inom akademin för att inspirera individer som vill utveckla nya instrument och tekniker, varför en utlysning av detta slag är mycket angelägen.

Den 11 oktober 2018 publicerade SSF sitt bidragsbeslut som beviljar 33 av 342 sökande bidrag. Bland de beviljade bidragen finns Peter Amanns projekt ”Instrument för verkliga gränsytor” med totalt 6.4 milj kr under tre år. Projektet handlar om att utveckla instrument för fotoelektronspektroskopi med röntgenljus (XPS) vid höga tryck. Detta är viktigt eftersom det möjliggör studier av katalytiska reaktioner under realistiska förhållanden för industriella tillämpningar.

Peter Amann rekryterades till Fysikum hösten 2014 som postdoktor i professors Anders Nilssons grupp. Anders Nilsson hade då rekryterats som professor till Stockholms universitet genom ett stort tioårskontrakt från Vetenskapsrådet för att där bygga upp en stark experimentell verksamhet inom kemisk fysik. Peter Amann har efter psotdoktorsperioden tillträtt en anställning som forskare vid Fysikum. Han har varit en av nyckelpersonerna för uppbyggnaden av de avancerade instrument som Anders Nilssons grupp använder vid moderna ljuskällor, som synkrotronljuskällor och frielektronlasrar, världen över och som redan har genererat internationellt uppmärksammade resultat (som bland annat har rapporterats om i Fysikums blogg).

Vi gratulerar Peter Amann till den stora framgången med SSF-ansökan!

Share this post
  • 4
  •  
  •  
  •