Nytt kandidatprogram i fysik med start hösten 2014

kandidat-ansokaVi har under en tid arbetat med att göra om vårt kandidatprogram i fysik och nu till hösten 2014 är det dags att sjösätta det nya programmet. Vad är det då vi har ändrat på och varför?

Det gamla programmet har haft ett ganska traditionellt upplägg med matematik första terminen, sedan fysik, sedan mer matematik, följt av mer fysik. Vi har haft programmet på den formen under flera år och det har fungerat bra (det fick t.ex. hög kvalitet vid UKÄs senaste utvärdering). Dock finns det alltid utrymme för förbättringar och det är det vi har jobbat hårt med den senaste tiden.

Den första förändringen vi har gjort är att vi vill få en mer nära koppling mellan metodkurser (matematik, programmering och statistik) och fysikkurser. Första året kommer därför matematik och fysik att läsas parallellt vilket ger oss en möjlighet att snabbt efter att begrepp gåtts igenom i matematiken börja använda dem i fysiken.

Under år två fortsätter det generella upplägget och vi har även lagt in en ny kurs i programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker. Detta är viktiga metoder för en fysiker och dessa moment har i det gamla programmet fått ett något för litet utrymme. Tanken är att redan i denna första kurs applicera metoderna på fysikproblem för att göra fysikkopplingen tydlig.

Under år tre har vi gjort om programmet för att ge en mer tydlig bredd inom modern fysik. Vi har också lagt in en kurs i avancerad kvantmekanik som är ett förkunskapskrav för många kurser på avancerad nivå (dvs på masterprogrammen).
Årsupplägg-kandidat

En annan sak vi har jobbat med är att få en tydligare och bättre progression inom programmet. Som ett exempel har vi tidigare haft en kurs i experimentella metoder redan i år 1. De moment som lärdes ut i den kursen var ambitiösa, men kom för tidigt i utbildningen. I det nya upplägget kommer istället experimentell fysik att läras ut i steg, både i kursen Klassisk fysik år 1, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker och Experimentell fysik år 2. Som avslutning kommer under år 3 ett längre projekt inom experimentell modern fysik.

Ett annat skäl till vår omläggning är att vi vill ge våra studenter en mer tydlig bild av vad det innebär att vara fysiker redan från termin 1. Vårt kandidatprogram i fysik är basen för flera fysikrelaterade utbildningar vid Stockholms universitet: Kandidatprogrammet i fysik (som har inriktningarna fysik, biofysik och miljövetenskap), kandidatprogrammet i astronomi, kandidatprogrammet i meteorologi, kandidatprogrammet i oceanografi, Sjukhusfysikerprogrammet samt ämneslärarprogrammet. Redan i Klassisk fysik kommer de andra utbildningarna att vara representerade med olika undervisningsmoment, dvs oavsett vilken av dessa utbildningar man valt kommer man att se exempel på vad man kan arbeta med som fysiker. Det finns också en stor flexibilitet och det är normalt enkelt att byta från ett av dessa program till ett annat, speciellt under de första två åren.

På Fysikum har vi också en mycket stark forskningsanknytning och de allra flesta av våra lärare är också aktiva forskare. För de studenter som har ett stort forskningsintresse finns också möjlighet att läsa programmet i något snabbare takt och med mer forskningsinslag. Vi kallar denna studiegång för Forskargrenen och den är något du ansöker om när du har börjat på programmet. T.ex. läser man på Forskargrenen en kvantfysikkurs redan under år 1 och har speciella kurser i avancerad problemlösning. Det finns också möjlighet att läsa matematikkurserna något tidigare än i den vanliga studiegången.

Jag hoppas att du tycker att detta är intressant och att vi får se dig på något av våra program till hösten!

Läs mer:
Utbildningsprogram på Fysikum
Information om anmälan och behörighet
Anmälan görs via www.antagning.se

Share this post
 •  
 •  
 •  
 •  

4 thoughts on “Nytt kandidatprogram i fysik med start hösten 2014”

 1. Hej!

  Undrar vilken kurslitteratur som kommer användas under kursen Klassisk fysik 30 hp?

  mvh

  1. Hej Mehran!

   Den huvudsakliga kurslitteraturen kommer att vara boken ”University Physics” av Young och Freedman. I vissa moment tillkommer en del extramaterial när allt inte täcks av boken.

   Hälsningar
   /Magnus

   1. Hej!

    Tack för svar!

    Undrar också vilket programspråk som kommer användas under kursen ”programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker”?

    mvh

Comments are closed.