Nolltolerans mot kränkande handlingar

Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling? I vilka situationer finns det risk att de kan förekomma hos oss på Fysikum och vad kan jag som medarbetare göra och vända mig om jag själv blir utsatt eller märker att någon annan blir det?

Dessa frågor stod i fokus på ett frukostseminarium den 17 maj när Fysikum besöktes av Karin Steffensen som är lika villkors-specialist på personalavdelningen. Medverkade gjorde också Sara Strandberg som är forskare och lärare vid institutionen och även Fysikums eget jämställdhetsombud.

En bakgrund till seminariet är utfallet av den medarbetarundersökning som genomfördes vid Fysikum i höstas. Undersökningen innehöll en rad frågor inom områden som arbetsklimat, ledarskap och organisation men även om trakasserier. Vi fick då svara på frågor om vi under det senaste året upplevt att vi själva utsatts för någon av de olika formerna av trakasserier. 95 procent svarade att de inte hade blivit det men fem procent uppgav att de upplevde sig ha blivit utsatta av antingen en kollega, student, chef eller annan. En viktig insats för att förebygga trakasserier inför framtiden är därför att öka kunskapen och medvetenheten bland oss alla i dessa frågor, bland annat genom denna typ av aktiviteter.



Karin Steffensen och Sara Strandberg under seminariet

En viktig utgångspunkt är att nolltolerans råder på Stockholms universitet när det gäller alla former av trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

-Att vi kallar de olika formerna av kränkande handlingar har att göra med att de tar sikte på olika delar av lagstiftningen, berättade Karin. -Till exempel har diskrimineringslagen som syfte att motverka och förhindra trakasserier pga diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder och dessa berör ju oss alla på olika sätt. Kränkande särbehandling är ett begrepp som utgår ifrån arbetsmiljölagen och med det menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Ytterligare en form av trakasserier är sexuella trakasserier som kan handla om beröringar, anspelningar, skämt etc som är sexuellt anspelade och ovälkomna.

Det viktiga är inte exakt vad som är vad i juridisk mening utan att du reagerar och agerar om du känner dig utsatt eller ser att andra utsätts:

  • Säg ifrån! Informera den som utsatte dig att du upplever att du blev kränkt och att du vill att beteendet upphör. Detta kanske inte alltid är så lätt men du kan då be någon du har förtroende för att prata med den personen som utsatt dig.
  • Dokumentera vad som hänt skriftligt.
  • Prata med vårt jämställdhetsombud Sara Strandberg, med din närmaste chef eller med prefekten.

-Har du själv blivit utsatt för trakasserier, eller sett någon som blivit det, får du gärna komma och prata med mig, uppmanade Sara Strandberg. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg arbetsmiljö fri från kränkningar.

Länkar:

Presentationen som visades på seminariet

Fysikums handlingsplan i händelse av trakasserier på Fysikum

SU:s gemensamma information om lika-villkorsfrågor

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •