Michael Odelius professor vid Fysikum

Rektor har beslutat att befordra Michael Odelius till professor från den 1 oktober.
Michael Odelius disputerade i fysikalisk kemi vid Stockholms universitet 1994 med en avhandling med titeln ”Molecular dynamics simulations of intermolecular mechanisms in nuclear spin relaxation”.
Han tillbringade därefter perioder som postdoktor i Stuttgart och Zürich. Han var parallellt anställd vid Uppsala universitet som forskarassistent. Till Fysikum kom han 2003 och blev docent 2005.

Han erbjöds en anställning som universitetslektor i teoretisk kemisk fysik som utlysts vid Fysikum. Han tillträdde 2009. Michael Odelius är en framgångsrik forskare som också har erhållit god finansiering från olika externa källor.

Michael Odelius
Michael Odelius

Hans forskningsresultat har flera gånger lyfts fram i Fysikums blog, t ex om ultrasnabb protonöverföring och om vattenmolekylen.

Michael Odelius gör också uppskattade insatser inom grundutbildningen. Han tilldelades också rektors kvalitetsmedel för undervisning, vilket han använde för att utveckla kursen i kvantkemi till ’flipped classroom’ undervisning.

Utöver detta så är Michael Odelius, som ordförande i PR-kommittén, en drivande kraft för Fysikums utåtriktade arbete med att sprida kunskap och forskning och väcka intresse för vetenskap.

Vi gratulerar Michael till utnämningen till professor!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •