Mer finansiering för forskning vid DESIREE

Vi har i Fysikums blogg rapporterat om forskningsresultat från DESIREE-anläggningen både för atomära och molekylära joner. Nu har kompletterande finansiering beviljats som ytterligare stärker verksamheten vid anläggningen.

Vetenskapsrådet beslöt vid årsskiftet att inrätta DESIREE som nationell infrastruktur med finansiering inom Rådet för infrastrukturs (RFI) ram. Det säkrar en driftsbudget på ca 3 milj kr per år i sju år framåt. För att bli en nationell infrastruktur krävs ett nationellt konsortium. DESIREE stöds av ett konsortium som skapats av Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Malmö universitet. Konsortiet har en styrgrupp som består av Henrik Cederquist (SU) ordf, Åsa Larson (SU), Dag Hanstorp (GU), Henrik Hartman (MU), Eva Wirström (CTH) och Katrin Amann-Winkel (SU). Henning Schmidt är föreståndare för anläggningen.

Mark Stockett, som förra året erhöll VR etableringsbidrag för projekt vid DESIREE-anläggningen, har nu erhållit ytterligare två bidrag. Först erhöll han närmare 0.4 milj kronor från Carl Tryggers stiftelse för att finansiera ny spektroskopisk utrustning till EISLAB (som är en del av DESIREE-anläggningen) för utveckling av en ny experimentuppställning – Stockholm cryOgenic Luminescence instrument (SOL), som bl a ska användas för att förfina förståelsen av det interstellära mediets kemi och fysik. Han har också erhållit ett STINT-bidrag om 0.6 milj kr för ett samarbetsprojekt med Australien: ”Unraveling the Interstellar Carbon Cycle with Action Spectroscopy: A Collaboration Between Stockholm University and the University of Melbourne”.

Helt nyligen erhölls också ett bidrag för svenskt-italienskt samarbete som beviljats av VR. Med Henrik Cederquist som huvudsökande erhölls 750 000 kr för projektet ” Novel molecular tools for the exploration of the nanoworld”. Fysikums kompetens inom lagring av joner och teknologin kring det ta ska kombineras med italienska partens expertis inom experimentell verksamhet vid synkrotronljuskällor för att tillsammans vidareutveckla teknik för studier av molekylära joner.

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •