Lise Meitnerdagar vid Albanova

Lise Meitnerdagarna för gymnasister skapades 2015 och avses bli ett årligen återkommande arrangemang där intresserade elever får möta intressant och aktuell fysik. Det är ett nationellt möte som Svenska Fysikersamfundet och Nationalkommittén för fysik står bakom. Gymnasieskolor med naturvetenskapligt eller tekniskt program inbjuds att skicka två deltagare, en flicka och en pojke.

I fredags hade jag nöjet att hälsa de närmare hundra deltagarna vid årets möte välkomna till Albanova. För själva programmet och genomförandet svarade en grupp av högskolestudenter på kandidatnivå. I mitt välkomstanförande så anknöt jag till Atomforskningsinstitutet, som sedermera blev kallat Manne Siegbahnlaboratoriet, dit Lise Meitner kom efter flykten till Sverige. Det var också där som jag själv började min forskarbana och det har sagts mig att det kontor som jag först satt i hade varit ett laboratorium där Lise Meitner var verksam. Jag berättade också kort om Fysikum – om vår forskning idag och vårt utbildningsprogram.

Hedvig Hedqvist berättar om Lise Meitner
Hedvig Hedqvist berättar om Lise Meitner

Det första längre föredraget under tvådagarskonferensen handlade om Lise Meitner. Hedvig Hedqvist gav en fängslande berättelse om Lise Meitners liv. Det var hon som skrev boken ”Kärlek och kärnfysik” (utgiven 2012) om de kvinnliga fysikerna Lise Meitner och Eva von Bahr och deras vänskap under en tid då kärnfysiken utvecklades men då det var svårt för kvinnor att accepteras som forskare.

I det vetenskapliga programmet under fredagen och lördagen fanns bland annat föredrag från medarbetare på Fysikum, nämligen Rahman Amanullah, Emely Lindblom och Barbro Åsman.

I slutet av 1960-talet när jag själv var gymnasist arrangerades Fysikdagar av Svenska Fysikersamfundet och Mekanförbundet. Jag var själv då med som representant för Norra Real. Jag minns att man berättade om kvarkar som Gell-Mann då nyligen hade introducerat och att det var spännande. Till skillnad från Berzeliusdagarna, som sedan 61 år årligen har arrangerats för kemiintresserade gymnasister, så blev Fysikdagarna historia inte så lång. Dess mer glädjande är det att idén åter väckts till liv i formen av Lise Meitnerdagar och att arrangemanget nu drivs av unga engagerade studenter från universiteten!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •