Kvantmekanik i kortspelet bridge

Bridge är ett av världens mest populära och klassiska kortspel. I ett internationellt sammarbete har forskare vid gruppen för kvantinformation och kvantoptik vid Stockholms universitet framgångsrikt demonstrerat att kvantmekanik kan användas för att skapa strategier som ger ’kvantspelare’ signifikanta övertag över samtliga klassiska (vanliga) bridgespelare – utan att bryta mot några av Internationella Bridge Federationens regler.

Illustration av bridgespel där ’kvantlaget’ delar ett snärjda fotoner.
Illustration av bridgespel där ’kvantlaget’ delar ett snärjda fotoner.
En av kvantmekanikens mest förvånande förutsägelser är existensen av snärjda tillstånd – två partiklar som trots separering över långa avstånd är starkt korrelerade med varandra. Snärjda tillstånd har varit föremål för diskussion sedan kvantmekanikens uppkomst. Einstein, den mest kända kritikern, ansåg att konsekvenserna av snärjda tillstånd var motivation att påvisa kvantmekanikens felaktigheter. Huruvida snärjda tillstånd faktiskt existerade eller inte förblev okänt fram till tidigt 80-tal då som experimentalister för första gången påvisade de snärjda tillståndens faktiska existens.
Experimentell uppställning för att spela kvantbridge.
Experimentell uppställning för att spela kvantbridge.
Forskare har nu framgångsrikt genom teori och experiment visat att snärjda tillstånd kan användas som en resurs i det klassiska kortspelet bridge på så sätt att kvantspelare erhåller ett flertal övertag over vanliga klassiska bridge spelare – utan att bryta mot reglerna. I bridge spelar två partnerskap mot varandra och för att optimera lagets strategi vill spelare inom ett partnerskap kommunicera information om sina kort till varandra. Dock är detta inte en enkel uppgift då det enda tillåtna sättet att kommunicera är genom de kort som spelas ut. När en bridgespelare lägger ut ett kort försöker han signalerar information till sin partner.

Röda och blåa linjerna representerar bästa klassiska samt kvantmekaniska strategi. Mätvärdena är experimentellt erhållna.
Röda och blåa linjerna representerar bästa klassiska samt kvantmekaniska strategi. Mätvärdena är experimentellt erhållna.
Effektiv kommunikation är centralt för ett framgångsrikt bridgelag och det är just de snärjda tillstånden som ger ’kvantspelare’ övertaget. Man kan undra hur det kan komma sig att man inte bryter mot Internationella Bridge Federationens regler. Forskarna utnyttjar att det underliga faktumet att snärjda tillstånd inte kan användas för att sända information utan ger bara upphov till korrelationer – helt i ordning med bridge reglerna.
Nu är det nu upp till Internationella Bridge Federationen att avgöra om kvantstrategier ska tillåtas i mästerskapen. Om så skulle vara fallet skulle detta utgöra den första vardagliga applikationen av kvantspel. Om det förbjudets skulle det vara än mer intressant, eftersom det skulle utgöra det historiskt första samhälleliga förbudet mot att använda kvantmekanik i vardagslivet.

Läs mer:
Synopsis: Spooky Bidding
Quantum Bidding in Bridge

– Mohamed Bourennane, Professor (boure@fysik.su.se)

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  

One thought on “Kvantmekanik i kortspelet bridge”

Comments are closed.