Katie Freese rekryteras till Fysikum och Stockholms universitet genom ett VR-anslag på 101.5 Mkr

Katherine_FreeseIdag kom det glädjande beskedet att Vetenskapsrådet har beslutat stödja en rekrytering av Katherine (Katie) Freese till Stockholms universitet och Fysikum. Rekryteringen sker genom VR:s program för att rekrytera världsledande forskare till Sverige. För rekrytering av Katie Freese anslås totalt 101.5 Mkr över tio år.
Katie Freese är teoretiker och en av världens auktoriteter inom kosmologi och astropartikelfysik. Hon har varit verksam vi de främsta universiteten i USA som Harvard, UC Berkeley, UC Santa Barbara och MIT. Sedan 15 år är hon professor vid University of Michigan (”Uhlenbeck Chair”).
Sedan flera år har Katie Freese nära kontakt med forskare vid Stockholms universitet, där hon 2012 utsågs till hedersdoktor. Hon tillhör också sedan starten International Advisory Board för Oskar Kleincentret (OKC). Hon är alltså väl förtrogen med verksamheten inom OKC. Hennes egen forskning gäller bland annat mörk materia och mörk energi som är centrala frågeställningar inom centrets forskning. Genom rekryteringen av henne och genom VR:s kraftfulla stöd så kommer centrets verksamhet ytterligare förstärkas.
Det var i november som universitetets rektor Astrid Söderbergh Widding skickade in ansökan om bidrag för rekrytering av Katie Freese. Vi har förväntasfullt under våren väntat på det besked som idag kungjordes av Vetenskapsrådet och nu är vår glädje stor! Detta är det andra bidraget av denna typ som tillfallit Fysikum. I vintras kom beskedet att Anders Nilsson fick ett anslag på 125 Mkr för att bygga upp experimentell verksamhet vid Fysikum inom fotonfysik och han tillträder professuren vid Fysikum den 1 juli.
Vi gratulerar Katie Freese och hälsar henne varmt välkommen till Fysikum! Vi gläds med henne!
Sven Mannervik
Prefekt

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  

5 thoughts on “Katie Freese rekryteras till Fysikum och Stockholms universitet genom ett VR-anslag på 101.5 Mkr”

Comments are closed.