Julhälsning

Kära kollegor,

2020 går mot sitt slut och här kommer den sedvanliga julhälsningen.  

Julhälsningen brukar framhålla framgångarna vi har haft, och även i år blev det en del forskningsframgångar som jag skall återkomma till. Men det lär inte överraska någon att jag anser att den största utmaningen som Fysikum har stått inför har varit och är coronapandemin.  

Och hur vi har mött denna utmaning, däri ligger kanske vår största framgång under året. Till exempel har vi ju behövt övergå till distansundervisning och examinering med mycket kort varsel. Detta var bara möjligt med kreativitet, teknik, och framförallt mycket arbete som alla lärare och vårt grundutbildnings-team kring Åsa Larson, samt IT gruppen har varit villiga att investera.  Det har varit undantagstillstånd inom undervisningen sedan i våras och det märks att ni är trötta, men ljuset i slutet av tunneln kan skönjas.

Även övrig verksamhet var och är utsatt, disputationer har gått av stapeln tack vare teknik och kloka förändringar i rutinerna, och forskningen har fortsatt. Mitt intryck är att pågående projekt och experiment har lyckats förhållendevis väl med att hantera coronautmaningarna. Svårare är att bedöma vilka idéer som inte kläcktes och vilka nya projekt som inte startades på grund av avsaknaden av mycket av informell kommunikation.

Medan mycket har behövt stå efter, så jag är ändå glad att vi lyckades genomföra ett givande ”internat” som startade många viktiga diskussioner, och vissa aspekter av tekniken (slumpmässiga break-out rum) kanske till och med främjade diskussioner. Det är förstås viktigt att vi lyckas utveckla verksamheten även om omständigheterna är svåra.

Inte minst är det glädjande att vi mig veterligen inte har haft några allvarliga fall av covid-19 på Fysikum.

Den ekonomiska situationen med ökade kostnader och relaterade lokalfrågor är utmaningar som vi har behövt hantera och troligen kommer att behöva hantera en tid framöver. Den omedelbara konsekvensen är att de mycket goda villkoren vi har haft under en period blir aningen sämre. Jag vill tacka er för att ni har bidragit till att möta dessa utmaningar på ett konstruktivt sett. Samtidigt finns en risk att försämrade villkor kan komma att hota sammanhållningen och den goda sammarbetsandan. Genom öppen dialog och ömsesidig respekt tror jag att vi minimerar risken. Så har skett hittills, och så hoppas jag att det fortsätter.

Vi har då inte slagit av i forskningstakten. Om jag, som i fjol, tar till det alldeles otrillräckliga måttstocket ”publikationer” så har vi (liksom 2019) publicerat mer än trettio artiklar i Physical Review Letters (PRL), av vilka fem stycken tillhör den mycket exklusiva skaran som väljs ut av PRLs utgivare för särskild uppmärksamhet. Är detta bra siffror? Ja!  Med detta mått är vi den mest produktiva Fysikinstitutionen i Sverige – enligt min egna, möjligtvis något ytliga – undersökning.

Med tanke på den oväntat ansträngda situationen för vår ekonomi, är det bra att vi fortsätter att attrahera extern forskningsfinansiering. I synnerhet har vi haft ett utomordentligt år i att erhålla VR projektbidrag (8 av 18 ansökningar var framgångsrika, en beviljandegrad dubbelt så hög som genomsnittet i Sverige, och den näst högsta för Fysikum på tio år).

Siffrorna ser bra ut alltså. Har vi gjort något spännande då? Om ….

Det är som vanligt svårt att nämna allt i denna hälsning, så jag plockar ut två nyligen publicerade bedrifter. Jag hänvisar er till Fysikums hemsida för att hitta en mer fullständig lista. Dels har gruppen kring Markus Hennrich ”filmat en kvantmätning”. Denna bedrift är nu kortlistat som en av 10 genombrottsarbeten av tidskriften ”Physics Today”, med chansen att bli 2020s största genombrott.  Ett annat roligt exempel handlar om den spännande forskningen om vatten, där en grupp inom verksamheten som Anders Nilsson startade upp på Fysikum med bland annat Katrin Amann-Winkel och Foivos Perakis har lyckats att påvisa experimentellt något som teorin hade förutsedd redan 30 år tidigare, nämligen samtida existens av två olika flytande tillstånd av vatten. 

Slutligen, tack till er i tekniskt och administrativt stöd för ert idoga arbete. Det ligger i stödverksamhetens natur att den inte skall vara synlig när den är som bäst.  När det gäller tekniska avdelningen, så har säkerligen IT-stödet kring Holger Motzkau haft en framträdande roll, men tekniskt stöd till experimenten som pågår i huset som ju kräver närvaro har varit viktig. Malin Hell, chefen för administrativa avdelningen tillträdde mitt under grasserande pandemi i våras och trots detta kommit in bra i verksamheten och påbörjat att utveckla våra administrativa rutiner.  Jag delar oron om ökade byråkratiska krav med många av er, och vi kommer att försöka mildra konsekvenserna för medarbetarna så gott det går. Viktigt att komma ihåg att våra administrativa kollegor utetslutet är budbärare och inte skall klandras för påbuden.

Jag önskar er alla en rogivande och stärkande julledighet.

/Jan

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •