Jonstråle cirkulerar åter i CRYRING

CRYRING var i drift i närmare 20 år i Manne Siegbahnlaboratoriet vid Stockholms universitet. Vid ringen bedrevs framgångsrik och internationellt uppmärksammad forskning inom atom- och molekylfysik med lagrade joner. När forskningsprogrammet lades ner så beslöts att anläggningen skulle bli ett svenskt in-kind-bidrag till den stora FAIR-anläggningen som byggs i Tyskland. Om detta berättade jag i bloggen för tre år sedan i samband med att CRYRING transporterades på lastbilar till GSI/Darmstadt.

cryring

CRYRING har monterats upp i ett laboratorium vid GSI inom det projekt som går under namnet CRYRING@GSI. Personal från Fysikum har gjort insatser i detta arbete motsvarande två manår. Förra veckan rapporterades från GSI att man nu lyckats injicera joner och fullborda ett första varv i ringen. Det var en stråle med vätemolekyljoner med en strålenergi av 300 keV/nukleon. Nu så kommer ringens olika komponenter trimmas in för att möjliggöra långa lagringstider av joner. Vi gläder oss åt att CRYRING åter är igång att vi kan förvänta oss nya spännande resultat från den framöver!

Acceleratorhallarna i f d Manne Siegbahnlaboratoriet får nu ny användning som en arena (Accelerator) där konst, vetenskap och samhällsfrågor kan mötas, som jag skrivit om i en tidigare blogg. Projektet sker i samarbete med Magasin III. En särskild konstnärlig ledare har anställts som har varit verksam på Magasin III. För två veckor sedan så anordnades en utomhusvisning av ett storskaligt verk av Tony Oursler som en start på kommande verksamhet vid Accelerator. Den kvällen berättade jag i de nu tomma acceleratorhallarna om den forskningsverksamhet som bedrevs här under över 70 år för en grupp på cirka 20 personer som på ett särskilt sätt är engagerade i det nya projektet.

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •