Jonas Enander tilldelas Högskoleföreningens pris

Högskoleföreningen i Stockholm delar varje år ut pris för den mest framstående doktorsavhandlingen vid Stockholms universitet som lagts fram föregående år vid den humanistiska, den samhällsvetenskapliga respektive den naturvetenskapliga fakulteten. I fredags kungjordes årets tre pristagare, som alltså lagt fram sina avhandlingar 2015 .

Priset inom det naturvetenskapliga området tillföll Jonas Enander från Fysikum. Han presenterade den 20 februari 2015 sin avhandling ’Cosmic tests of massive gravity’. I avhandlingen undersöks fenomenologiska konsekvenser av massiv gravitation, som är en vidareutveckling av den allmänna relativitetsteorin där gravitonen har massa. Avhandlingen innehåller sex artiklar. Tre av dessa tillhör de tre mest citerade svenska artiklarna inom astronomi och astrofysik – nämligen 2012, 2013 respektive 2015.

Vi gratulerar Jonas och önskar honom lycka till i sin fortsatta forskarkarriär!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •