Innovationsprojekt

Fysikums forskning är främst inriktad på ren grundforskning och extern finansiering har främst kommit från källor som stöder sådan. Men kanske skulle vi vara mer öppna för att metoder och apparatur som vi utvecklar för grundforskningen också kan vara tillämpbara på flera områden inom näringslivet. Nu gratulerar vi Andreas Rydh som fått 1.4 milj kr för att undersöka förutsättningarna för att kommersialisera de mätsystem som han har utvecklat inom sin forskning.

Andreas Rydh i sitt labb
Andreas Rydh

Andreas Rydh har tillsammans med Holger Motzkau (som nyligen disputerade vid Fysikum) fått stöd från VINNOVA för att bedriva ett VINN-verifieringsprojekt. Projektet bygger på det mätsystem som Andreas har utvecklat för att kunna utföra nanokalorimetri-experiment där flera små elektriska signaler behöver mätas synkront med bästa möjliga resultat. Syftet med projektet är att vidare utveckla och miniatyrisera detta generella mätsystem och undersöka de kommersiella förutsättningarna för att ta det till marknaden. Projektet administreras av SU Holding, men kommer att bedrivas i huvudsak på THINGS, en nyöppnad samarbetsplats för hårdvarurelaterade start-ups belägen på KTH:s campus.

VINNOVA har diverse olika program med mål att stärka Sveriges innovationsförmåga och öka nyttiggörande av forskning. Utlysningar sker flera gånger per år. För forskningsresultat och idéer som har sitt ursprung inom universitetet finns programmet Verifiering för tillväxt (VFT), som är uppdelat i två steg. Det första steget (VFT-1) sker direkt genom universitetets innovationskontor. I detta steg kan förberedande studier göras för att analysera och utvärdera en idé och bedöma dess kommersiella potential. Medel för sådana studier (storleksordningen 50-100 kkr) söks och hanteras direkt genom innovationskontoret. Steget VINN-verifiering (VFT-2) har utlysningar två gånger per år (nästa ansökning 2015-09-15). Medel beviljas med upp till 2 miljoner kronor per projekt. Utlysningen riktar sig till anställda och studenter vid universitet, högskolor och forskningsinstitut och beviljar kommersiell och teknisk verifiering av affärskoncept som baseras på forskningsresultat och unik kunskap. Vid varje utlysning beviljas ca 10 projektansökningar.

Innovationskontoret vid Stockholms universitet är en utmärkt startpunkt för den som funderar på att skriva en ansökan till VINNOVA, skriva en patentansökan, eller på annat sätt ta vara på resultat sprungna ur forskningen.

För det här aktuella projektet så kommer SU Holding att anställa Holger Motzkau på 75%. Andreas Rydh är tjänstledig från Fysikum på 15 % för att på denna nivå vara verksam inom projektet med SU Holding som arbetsgivare.

Vi önskar Andreas och Holger lycka till i det nya projektet!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •