Hiranya Peiris tillträder professur i kosmopartikelfysik

Vi välkomnar Hiranya Peiris som idag tillträder som professor i kosmopartikelfysik vid Fysikum! Hon kommer att ytterligare stärka den framgångsrika forskningsverksamhet som bedrivs inom Oskar Kleincentret för kosmopartikelfysik (OKC) som bland annat innefattar kosmologi, astrofysik och partikelfysik. Hon har också av rektor utsetts som ny programdirektör för OKC från den 1 oktober. Hon efterträder professor Ariel Goobar som under en period haft uppdraget i avvaktan på tillsättningen av den nya professuren. OKC:s framgångrika uppbyggnad leddes av professor Lars Bergström.

Prof. Hiranya Peiris
Prof. Hiranya Peiris

Hiranya Peiris är en internationellt känd forskare som är verksam både inom teori och observation. Mer information finns på OKC:s hemsida. Hon är också en duktig föredragshållare med stort intresse att sprida forskningens resultat till en bredare publik. Närmast kommer hon från en professur vid University College London (UCL). Denna professur lämnar hon inte utan hon kommer att arbeta halvtid vid UCL och halvtid vid Fysikum.

Professor Peiris tillträder i ett viktigt skede när endast två år av det tioåriga Linnéstödet från Vetenskapsrådet (VR) återstår. När VR beviljade detta Linnéstöd lades grunden för skapandet av OKC och även om VR-bidraget idag bara svarar för en liten del av finansieringen av forskningen inom OKC, så har detta bidrag spelat en sammanhållande nyckelroll för centret. Det blir därför en viktig utmaning för Hiranya Peiris att forma OKC:s framtid efter den första tioårsperioden.

Fysikum har de senaste två årtiondena valt att lysa ut akademiska läraranställningar på lektorsnivå. Dessa lektorer har sedan med tiden sökt befordran till professor. Vid utlysningen av professuren i kosmopartikelfysik så var institutionen emellertid angelägen att rekrytera en framgångsrik forskare på högsta nivå.

Vi hälsar Hiranya varmt välkommen till Fysikum och till OKC!

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

One thought on “Hiranya Peiris tillträder professur i kosmopartikelfysik”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *