Henrik Cederquist blir ny dekanus och vicerektor

Professor Henrik Cederquist tillträder vid årsskiftet uppdraget som dekanus och vicerektor för naturvetenskaliga området. Som dekanus leder man fakultetsnämndens arbete och som vicerektor är man en del av universitetsledningen med särskilt ansvar för det naturvetenskapliga området.

Prof. Henrik Cederquist

Fakultetsnämnden väljs av fakultetens lärare för en period av tre år. Årets val genom fördes andra veckan i oktober och gäller perioden 2018-2020. Enligt reglerna måste valet av dekanus godkännas av rektor, vilket skedde den 26 oktober. Henrik Cederquist är en av Fysikums mest framstående forskare med stark internationell ställning inom atom- och molekylfysik. Han har sedan många år varit projektledare för uppbyggnaden av DESIREE-anläggningen och för dess vetenskapliga program. Anläggningen producerar nu spännande resultat varav vissa har beskrivits i Fysikums blogg.
Henrik Cederquist har även varit av central betydelse för arbetet vid institutionen. Han har varit ledamot i många olika organ vid Fysikum där han har agerat med tyngd och klokskap. Han var under en längre period studierektor för grundutbildningen och har suttit flera fakultetsorgan som grundutbildningsberedningen, sektionsberedningen och lärarförslagsnämnden. Han är sedan fem år ledamot av Vetenskapsrådets NT-råd. Detta råd har ansvaret för beslut om projektbidrag, som utgör en central finansieringskälla för vår grundforskningsinriktade fakultet.
Vi gratulerar Henrik Cederquist till utnämningen och önskar honom lycka till i det nya viktiga uppdraget! Hans erfarenheter, kunskap och personliga egenskaper kommer att vara av största vikt i det nya uppdraget.

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •