GREAT – stort VR-bidrag till Ariel Goobar!

I fredags publicerade Vetenskapsrådet sina bidragsbeslut för den nya utlysningen ”Bidrag till forskningsmiljöer”. Bland de beviljade bidragen var Ariel Goobars ansökan GREAT: Gravitationsstrålning och Elektromagnetiska Astrofysikaliska Transienter. Det är ett sexårigt forskningsbidrag på sammanlagt ca 21.5 Mkr.

Prof. Ariel Goobar
Prof. Ariel Goobar

Det var under hösten 2015 som LIGO rapporterade den första observationen av gravitationsvågor, vilket blev en världsnyhet. Det som gav upphov till vågorna var två svarta hål som slukade varandra. I det nu beviljade projektet vill Ariel Goobar tillsammans med Hiranya Peiris samt med Stephan Rosswog och Jesper Sollerman från institutionen för astronomi koppla samman observationer av gravitationsvågor med observationer av elektromagnetisk strålning. Goobar och Sollerman är båda framstående inom studier av supernovor och är aktiva i det nya projektet ZTF (Zwicky Transient Facility). Peiris är drivande inom det nya projektet LSST (Large Synoptic Survey Telescope) med vilket såväl Fysikum som institutionen för astronomi nyligen skrivit Memorandum of Agreement. Rosswog är expert på beräkningar av kollisoiner mellan neutronstjärnor som kan ge upphov till gravitationsvågor. Tillsammans skapar dessa starka forskare en gemensam miljö för att koppla samman optiska observationer med detektion av gravitationsvågor.
”Bidrag till forskningsmiljöer” är ett nytt program som VR har lanserat. Syftet med bidraget är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt. Bidraget söks av en konstellation av flera forskare som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål på lång sikt. Av 222 ansökningar beviljades 18. Av dessa så gick 7 till forskning inom kategorin “utan särskild inriktning”. De övriga var riktade mot speciella områden, nämligen energiforskning eller mot informations- och kommunikationsteknik.
Vi gratulerar Ariel Goobar och hans medsökande till denna stora framgång och önskar dem lycka till i det nya forskningsprojektet.

Share this post
  •  
  •  
  •  
  •  

One thought on “GREAT – stort VR-bidrag till Ariel Goobar!”

Comments are closed.